กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัว  “บริการการรับยาต่อเนื่องกรณีโรคเรื้อรัง” 

0
1356

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านประกันและบริการด้านสุขภาพ ที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของลูกค้าคนสำคัญอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ทาง​     บริษัทฯ ได้ขยายความร่วมมือร่วมกับโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ ในการให้บริการการรับยาต่อเนื่องกรณีโรคเรื้อรังให้กับลูกค้า กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ  และเป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังหรือกลุ่มที่ต้องรักษาต่อเนื่องที่เคยได้รับการอนุมัติสินไหมจากโรคดังกล่าว โดยมีนัดติดตามอาการ และรับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดัน เป็นต้น โดยท่านสามารถโทรศัพท์เพื่อปรึกษาแพทย์ของโรงพยาบาลในกรณีโรคเรื้อรัง โดยใช้สิทธิความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD)  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งบริการดังกล่าวเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า โดยไม่ต้องเดินทาง และสามารถรับยาที่บ้านได้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมอยู่เคียงข้าง เป็นเพื่อนคู่คิด และดูแลกันตลอดไป

“บริการการรับยาต่อเนื่องกรณีโรคเรื้อรัง” เป็นบริการพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือกรรมธรรม์ประกันสุขภาพของ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่เคยมีประวัติการรักษาโรคเรื้อรัง สำหรับลูกค้าที่สนใจใช้ “บริการการรับยาต่อเนื่องกรณีโรคเรื้อรัง” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 

หมายเหตุ: หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาลกำหนด โดยรายละเอียดการให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า