กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ปรับเวลาทำการ  เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

0
1310

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มีความห่วงใยลูกค้าทุกท่านในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดในขณะนี้ เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาทำการในส่วนงานบริการดังนี้

 

งานบริการ สถานที่ เวลาทำการ ระหว่างวันที่
One-Stop Service ชั้น 1 ตึก G Tower จันทร์-ศุกร์ 9.00 – 16.00 น. 5-31 มกราคม 2564
งานอนุมัติกรมธรรม์ ชั้น 26 ตึก G Tower จันทร์-ศุกร์ 8.30 – 17.00 น. 4-31 มกราคม 2564
เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ชั้น 26 ตึก G Tower จันทร์-ศุกร์ 8.30 – 17.00 น. 4-31 มกราคม 2564
สำนักงานสาขา ชลบุรี จันทร์-ศุกร์ 9.00 – 16.00 น. 5-31 มกราคม 2564
สำนักงานสาขา เชียงใหม่

ขอนแก่น

พิษณุโลก

สุราษฎร์ธานี

หาดใหญ่

จันทร์-ศุกร์ 8.30 – 17.00 น.

เสาร์ 8.30-12.00 น. (เฉพาะวันที่ 23 และ 30 มกราคม 2564)

5-31 มกราคม 2564

 

ทั้งนี้ กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมอยู่เคียงข้าง และมุ่งหวังให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมส่งกำลังใจให้กับลูกค้าทุกท่าน ให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน หากลูกค้าท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง