กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมแบ่งปันความเป็นต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน ในงาน The 7th International Conference on Nation-Building 2023

0
432

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่3 จากซ้าย) เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้บรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “The Development of Human-Centred Economies to advance Economic Prosperity and Sustainability” ในงาน The 7th International Conference on Nation-Building 2023 ที่จัดขึ้นโดยสถาบันการสร้างชาติ ณ อารยาวิชชาลัย

โดยคุณแซลลี่ ได้ร่วมแบ่งปันกลยุทธ์ของการพัฒนาบุคคลกรในองค์กร รวมถึงการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ หลักการทำงานแบบ Smart Working การเป็น Learning Organization ที่พร้อมสนับสนุนให้พนักงานสามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และรับฟังเสียงของพนักงาน Employee Voice is Matter เพื่อพัฒนาให้องค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน ในฐานะผู้นำบริษัทประกันที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Insurer ให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างในการบริหารงานองค์กรสู่ความยั่งยืน และพร้อมเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป
สำหรับท่านที่สนใจกิจกรรมดีๆ หรือผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของบริษัทฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.krungthai-axa.co.th