กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ตอกย้ำปีแห่งการเติบโต จัดงาน KTAXA Agency Annual Awards 2022 อย่างยิ่งใหญ่ เชิดชูความสำเร็จของนักขายมืออาชีพ

0
392

ลบมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศนักขายประจำปี Krungthai-AXA Agency Annual Award 2022 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (คนกลาง) คุณกอร์ดอน วัตสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แอกซ่าเอเชีย และแอฟริกา (คนที่ 2 จากขวา) และนางแซลลี่ โอฮาร่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (คนที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายขาย ร่วมเป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลแก่ตัวแทนที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ เมืองทองธานี ซึ่งงานในปีนี้ได้ถูกรังสรรค์ภายใต้ธีม “The Pinnacle of Pride” เกียรติยศสูงสุดแห่งความภาคภูมิ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสุดยอดตัวแทนของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ทั้งในระดับตัวแทน ผู้จัดการตัวแทน รวมถึงตัวแทนที่ติดคุณวุฒิ AXA Prime คุณวุฒิ MDRT และ GAMA กว่า 800 คน ที่ทุ่มเท มุ่งมั่น และสร้างผลงานยอดเยี่ยมในคุณวุฒิแต่ละด้านตลอดปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นให้การสนับสนุน และยกระดับให้ฝ่ายขาย จนก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ทุกคนจะยึดมั่นจุดมุ่งหมายเดียวกัน ในการมีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง และอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

ทั้งนี้ ผู้ที่คว้ารางวัล “Top of The Year” ระดับผู้จัดการของผู้จัดการ 2 (MM2) ได้แก่ คุณนิธิกร เพชรพิพัฒน์ (หน่วยภูธนาวิทย์ 46N) คุณณัฐปภัสร์ วรนนท์ภคนันท์ (หน่วยภูธนาวิทย์ 3) และคุณรุจิเรข คชรัตน์ (หน่วยศุภชนม์ 9B)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top of The Year” ระดับผู้จัดการของผู้จัดการ 1 (MM1) ได้แก่ คุณพชรภัทร อชิรญานนท์ (หน่วยเศรษฐี 27W8) คุณภริตพร ศิริธรณ์ (หน่วยเศรษฐี 27W11) และคุณเกษรากรณ์ ชินบูรณ์ (หน่วยเศรษฐี 27W17)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top of The Year” ระดับผู้จัดการของตัวแทน (MA) ได้แก่คุณชัยทัต จันทร์จวง (หน่วยเศรษฐี 27W119) คุณณัฐเสฐ สงคราม (หน่วยเศรษฐี 27W103) และคุณเพ็ญโสภา ประทุมวงศ์ (หน่วยเศรษฐี 27W128)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top of The Year” ระดับตัวแทน (Agent) ได้แก่ วริศา มณีธวัช (หน่วยศุภชนภ์ 9B11) คุณณัฐพร พรมแก้วงาม (หน่วยเศรษฐี 27E30) และคุณเพ็ญโสภา ประทุมวงศ์ (หน่วยเศรษฐี 27W128)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top New Comer of The Year” ระดับผู้จัดการของตัวแทน (MA) ได้แก่ คุณจิรวัฒน์ ลลิตกิตติกุล (หน่วยเศรษฐี 27W208) คุณโชคชัย ไพรนรินทร์ (หน่วยเศรษฐี 27W191) และคุณอภิสิทธิ์ กิวสะทรัพย์ (หน่วยภูธนาวิทย์ 46N119)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top New Comer of The Year” ระดับตัวแทน (Agent) ได้แก่ คุณปวริศา ขนอนคราม (หน่วยเศรษฐี 27J168) คุณมลิดา นนท์นภา (เศรษฐี 27J168MNA) และคุณจิรพัฒน์ ก๋งม้า (หน่วยเศรษฐี 27W208)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Recruiter of The Year” ระดับผู้จัดการของตัวแทน (MA) ได้แก่ คุณธัญญ์นทเอื้อ แซ่เอี๊ยว (หน่วยเพชรชนะ 3H7D) คุณชัยทัต จันทร์จวง (หน่วยเศรษฐี 27W119) และคุณเพ็ญโสภา ประทุมวงศ์ (หน่วยเศรษฐี 27W128)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Up Sells of The Year” ระดับผู้จัดการของผู้จัดการ 1 (MM1) ได้แก่ คุณเกษรากรณ์ ชินบูรณ์ (หน่วยเศรษฐี 27W17) คุณภริตพร ศิริธรณ์ (หน่วยเศรษฐี 27W11) และคุณพชรภัทร อชิรญานนท์ (หน่วยเศรษฐี 27W8)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Up Sells of The Year” ระดับผู้จัดการของตัวแทน (MA) ได้แก่ คุณจิราภรณ์ หลิมสุนทร (หน่วยเพชรทับทิมทอง 19) คุณชนุตร์ ชินรัตนพิสิทธิ์ (หน่วยศุภชนภ์ 9B11) และคุณสุพิตตา วิสารทโชติ (หน่วยเศรษฐี 27W78)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Up Sells of The Year” ระดับตัวแทน (Agent) ได้แก่ คุณวริศา มณีธวัช (หน่วยศุภชนภ์ 9B11) คุณวริดารัตน์ หลิมสุนทร (หน่วยเพชรทับทิมทอง 19) และคุณรัฐพล กลางใจ (หน่วยเศรษฐี 27F168)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Persistency of The Year” ระดับผู้จัดการของผู้จัดการ 2 (MM2) ได้แก่ คุณธัญญกร ภัยสูญสิ้น (หน่วยควอลิตี้ 01) คุณรุจิเรข คชรัตน์ (หน่วยศุภชนม์ 9B) และคุณวราภรณ์ นะมะหุต (หน่วยทรัพย์วรา)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Persistency of The Year” ระดับผู้จัดการของผู้จัดการ 1 (MM1) ได้แก่ คุณณัฐพิสิษฐ์ อนุพันธ์ (หน่วยทรัพย์มั่นคง 63) คุณรุ่งเพ็ชร เมธีดุลสถิต (หน่วยศุภชนม์ 9B14) และคุณนันท์นภัส เมฆฉาย (หน่วยศุภชนม์ 2465)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Persistency of The Year” ระดับผู้จัดการของตัวแทน (MA) ได้แก่ คุณณรงค์เดช ประสพศิริ (หน่วยเศรษฐี 10PT) คุณชุมพล คงสกุล (หน่วยศุภชนม์ 9B3A2) และคุณจุฑามาส เรืองไพบูลย์ (หน่วยจี 7 เรืองไพบูลย์)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Persistency of The Year” ระดับตัวแทน (Agent) ได้แก่ คุณพิรุฬฌ์ลักษณ์ สมบูรณ์ (หน่วยศุภชนภ์ 9WE1) คุณเสาวณีย์ ประชากริช (หน่วยทรัพย์มั่นคง สุพรีม) และคุณพัทธพร ไทยแท้ (หน่วยเศรษฐี 27W78)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Unit Linked of The Year” ระดับตัวแทนและผู้จัดการทุกระดับ (ที่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC License) ได้แก่ คุณณัฐพร พรมแก้วงาม (หน่วยเศรษฐี 27E30) คุณแมรี่ ศิระ (หน่วยเพชรน้ำหนึ่ง S1M) และคุณธีรพงศ์ ดอกกุหลาบ (หน่วยเศรษฐี 27E4)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top CS of The Year” ระดับตัวแทนและผู้จัดการทุกระดับ ได้แก่ คุณนทิตา ผาสุขวงษ์ (หน่วยนิวสตาร์ PK) คุณฤติธาดา มีระหันนอก (หน่วยบิ๊กยูนิตี้) และคุณอารียา แซ่โอ๊ว (หน่วยทรัพย์วรา กิจธนาทรัพย์)

ผู้ที่คว้ารางวัล “GA of The Year” ได้แก่ คุณพงศกรณ์ ทวีศุกลรัตน์ (หน่วยทรัพย์วรา 9)

และผู้ที่คว้ารางวัล “Hall of Fame 2022” ได้แก่ คุณพชรภัทร อชิรญานนท์ (หน่วยเศรษฐี 27W8) และคุณเกษรากรณ์ ชินบูรณ์ (หน่วยเศรษฐี 27W17)

สำหรับท่านที่สนใจเป็นตัวแทนของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungthai-axa.co.th/th/ หรือ สแกน QRCode ด้านล่าง หรือ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง