กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต มอบแผงโซล่าเซลล์ ภายใต้กิจกรรม “Live Green Save Green” ให้แก่โรงเรียนเกษตราราม จ.นครปฐม

0
953

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และรายการ First Ultimate ร่วมกันมอบแผงโซล่าเซลล์ให้แก่โรงเรียนเกษตราราม จ.นครปฐม ภายใต้กิจกรรม “Live Green Save Green” นำโดย คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กร และการสื่อสารองค์กร (แถวหลัง คนที่ 3 จากซ้าย) ตัวแทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (แถวหลัง คนที่ 2 จากขวา) และคุณเต๋า เศรษฐพงศ์ เพียงพอ (แถวหลัง คนขวาสุด) ร่วมกันมอบแผงโซล่าเซลล์ให้กับโรงเรียน

กิจกรรม “Live Green Save Green” ซึ่งอยู่ในโครงการ Commit to Climate เราปรับโลกเปลี่ยน เป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้พลังงาน พร้อมทั้งหันมาใช้พลังงานทดแทน ซึ่งกิจกรรมได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมลดการใช้ไฟฟ้ารวมกว่า 60,000 ยูนิต นอกจากนั้นทุก 1 คอมเม้นท์ และแชร์จากโพสต์กิจกรรมฯ ทางบริษัทฯ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 5 บาท โดยมียอดคอมเม้นท์ และแชร์ รวม 24,000

ซึ่งปลี่ยนเป็นเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 120,000 บาท เพื่อจัดซื้อแผงโซล่าเซลล์ และมอบให้แก่โรงเรียน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณเต๋า เศรษฐพงศ์ เพียงพอ นักร้อง นักแสดงที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และ CR Influencer ของบริษัทฯ มาร่วมประชาสัมพันธ์ในโครงการดังกล่าว
บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริม และกระตุ้นการปลูกจิตสำนึกในการลดภาวะโลกร้อน เพื่อสร้างการตระหนักรู้ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อใส่ใจสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปลดการใช้พลังงาน พร้อมทั้งหันมาใช้พลังงานทดแทน เพื่อตอกย้ำถึงจุดยืนการเป็น Green Insurer หรือบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/Hearts.  in.action.volunteers หรือ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง