กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์  “ไขรหัสสุขภาพ วางแผนลงทุน เสริมสร้างความมั่งคั่ง ปี 2”

0
1415

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “ไขรหัสสุขภาพ วางแผนลงทุน เสริมสร้างความมั่งคั่ง ปี 2 สำหรับพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณชานนท์ ฉัตร์รุ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 บมจ.ธนาคารกรุงไทย กล่าววัตถุประสงค์และเปิดงาน ทั้งนี้ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และการลงทุนมาให้ความรู้มากมาย ในหัวข้อ “มุมมองโลกการลงทุนหลัง COVID-19” โดยโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ และหัวข้อ “ความคุ้มครอง 4 ด้าน ของการประกันชีวิต” โดยคุณสัณห์ธนนท์ วัฒนศรีส่ง SVP – Head of Distribution Sales Development นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากคุณแมน การิน ศตายุ มอบความรู้เรื่อง “เสริมสร้างความมั่งคั่ง ด้วยศาสตร์ตัวเลข” โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ลูกค้าได้รับความสุข สนุกสนาน พร้อมสอดแทรกความรู้ที่เป็นประโยชน์ตลอดทั้งงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง และพร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป 

สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมลูกค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://ktaxa.live/customer-activity-pr หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ที่ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง