กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมสนับสนุนหอการค้าออสเตรเลีย-ไทย  จัดทำถุงยังชีพ ในโครงการ AustCham’s Care Package มูลค่ากว่า 100,000 บาท

0
1249

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมสนับสนุนหอการค้าออสเตรเลีย-ไทย จัดทำถุงยังชีพ มูลค่ากว่า 100,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ในชีวิตประจำวัน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ กว่า 50 รายการ สำหรับให้ความช่วยเหลือ และส่งกำลังใจให้แก่ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และผู้ที่ต้องกักตัวที่บ้านในโครงการ AustCham’s Care Package โดยถุงยังชีพนี้จะถูกนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ อาทิ กรุงเทพฯ ปทุมธานี ระยอง เชียงใหม่ และภูเก็ต 

ทั้งนี้ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมจะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป สำหรับผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.austchamthailand.com/about/csr/austchams-covid-19-care-package/