กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ จาก International Business Magazine Award 2021

0
1430

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย คุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า คว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับนานาชาติ จาก International Business Magazine Award 2021 ในสาขา 1. “Health Insurance Provider 2021” และ 2. “Best CSR Initiative 2021” รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และความสำเร็จของการเป็นผู้นำประกันชีวิตด้านประกันสุขภาพ และตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืนตลอดมา พร้อมทั้งเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

ทั้งนี้ International Business Magazine เป็นนิตยสารทางธุรกิจและรางวัลการเงินชั้นนำ ที่ดำเนินการคัดเลือกองค์กรต่างๆ ที่มี ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ของรางวัล International Business Magazine Award โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเวที ที่การันตีให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำ ในประเทศต่างๆ ถึงผลงานที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถก้าวไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ