กรุงไทย เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช จัดทอดผ้าป่ากรุงไทย เติมบุญ เติมธรรม

0
1518

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ นายกฤษฎา​     จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย พร้อมคณะกรรมการ พลเอก เทียนชัย รับพร นางแพตริเซีย มงคลวนิช นางนิธิมา เทพวนังกูร และนาย​ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน บริษัทในเครือและลูกค้า เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ ในโอกาสที่ธนาคารกรุงไทยจัดทอดผ้าป่ากรุงไทย เติมบุญ เติมธรรม สมทบทุนจำนวน 25 ล้านบาท สนับสนุนการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ที่คลอง 9 ตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม