กรุงไทย-อีจัน ลงพื้นที่ศรีสะเกษ มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

0
375

นางปัทมาสน์ บูชา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วยพนักงานธนาคาร ร่วมกับเพจอีจัน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมอบถุงยังชีพบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค และยารักษาโรคที่จำเป็น จำนวน 200 ชุด พร้อมข้าวกล่อง

แก่ชาวบ้านชุมชนคุ้มดินทราย และชุมชนบ้านกระต่ำ จังหวัดศรีสะเกษ กว่า 180 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน ปริมาณน้ำท่วมสูงทำให้พื้นที่ถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้า-ออกได้ ตามพันธกิจ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน “เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565