“กรุงไทย” สำรองเงินสด 21,710 ล้านบาท รองรับการใช้จ่ายเทศกาลสงกรานต์

0
350

ธนาคารกรุงไทยเตรียมสำรองเงินสด เพื่อรองรับการใช้จ่ายของลูกค้าและประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2566 ทั้งการใช้บริการที่สาขาและเครื่อง ATM จำนวน 21,710 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 3,060 ล้านบาท และเขตภูมิภาค จำนวน 18,650 ล้านบาท โดยสำรองสำหรับสาขาและจุดบริการทั่วประเทศ จำนวน 2,330 ล้านบาท และสำรองสำหรับเครื่อง ATM จำนวน 19,380 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดการสัมผัสเงินสด และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลูกค้าและประชาชนสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สาขาที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า จะปิดทำการในวันที่ 14 เมษายน 2566