“กรุงไทย” จับมือ “NatureWorks” ประกาศดีลประวัติศาสตร์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG สนับสนุนเงินลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ วงเงิน 12,600 ล้านบาท

0
116

“NatureWorks” ผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ประเภทพอลิแลกติกแอซิด ซิด (Polylactic Acid หรือ PLA)ชั้นนําของโลกที่ผลิตจากทรัพยากรหมุนเวียน และธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนเงินลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ PLA ภายใต้แบรนด์ “Ingeo™️” แบบครบวงจรแห่งใหม่ในประเทศไทย มูลค่ากว่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 12,600 ล้านบาท นับเป็นหนึ่งในสินเชื่อเงินกู้ที่มีผู้ให้กู้รายเดียว (Bilateral loan) ที่ใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษของวงการธนาคาร สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสององค์กร ในการผลักดันเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวคิด BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

นายอิริค ริพเพิล (Mr.Erik Ripple) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ NatureWorks เปิดเผยว่า การสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทยครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนกลยุทธ์ของ NatureWorks ในการรักษาความเป็นผู้นำธุรกิจชีวภาพระดับสากล โดยโรงงานแห่งที่ 2 ในประเทศไทยจะเป็นฐานการผลิตเพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และผลักดันไปสู่การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับเศรษฐกิจชีวภาพและความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์และเส้นใยทั่วโลก

ทั้งนี้ โรงงานของ NatureWorks แห่งที่ 2 นี้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นไบโอคอมเพล็กซ์แห่งแรกในประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านวัตถุดิบทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์และหาได้ในท้องถิ่น ได้แก่ อ้อย โดย NatureWorks พิจารณาเลือกสถานที่ก่อสร้างโครงการจากปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งที่ใกล้กับที่ปลูกอ้อย และมีโครงสร้างพื้นฐานในการแปรรูปอ้อยเป็นน้ำตาลสำหรับใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดจนพิจารณาถึงความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคในการดำเนินการผลิต

นายสุรธันว์ คงทน ประธานผู้บริหาร Wholesale Banking ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ มุ่งมั่นขับเคลื่อน “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน” เล็งเห็นถึงศักยภาพของ NatureWorks ในการเป็นผู้นำในธุรกิจพลาสติกชีวภาพ ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model หรือ Bio-Circular-Green Economy) ของประเทศไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของประเทศ เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยธนาคารพร้อมให้การสนับสนุน NatureWorks ก่อสร้างโรงงานและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

“ประเทศไทยเป็นผู้นำทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่งธนาคารกรุงไทยมีบทบาทร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ การสนับสนุนเงินลงทุนแก่ NatureWorks ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำระดับโลกในการผลิตวัสดุชีวภาพผลิตพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ประเภทพอลิแลกติกแอซิด ซิด (Polylactic Acid หรือ PLA) จากทรัพยากรหมุนเวียน นับเป็นดีลใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ของธนาคารในการการขับเคลื่อนโมเดล BCG ในประเทศไทย สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของธนาคาร ที่มุ่งเน้นการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และผลักดันกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบสีเขียว สอดคล้องกับการดำเนินงานของธนาคารที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ทั้งในด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน โดยโครงการนี้ช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กับแก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่อยู่ในพื้นที่นครสวรรค์อีกด้วย”

นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานคณะกรรมการเนเชอร์เวิร์คส์ และซีอีโอ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ NatureWorks Cargill และ GC เนื่องจากเป็นการขับเคลื่อนเจตนารมณ์ร่วมกันทุกฝ่ายในการเป็นผู้นำด้านเคมีชีวภาพ และวัสดุชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกด้วยการสนับสนุนด้านเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงงาน PLA แห่งที่ 2 ในประเทศไทย ทำให้ NatureWorks สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน และมีความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และวัสดุชีวภาพขั้นสูง รวมถึงมีกำลังการผลิตที่เพียงพอสำหรับตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีการเติบโตสูง

โรงงานแห่งใหม่นี้ได้รับการออกแบบให้เป็นโรงงานผลิต PLA แบบครบวงจร ที่ผลิตตั้งแต่กรดแลคติค แลคไทด์ และ PLA ด้วยกำลังการผลิตพลาสติกชีวภาพ ภายใต้แบรนด์ Ingeo™️ จำนวน 75,000 ตันต่อปี สามารถผลิต Ingeo™️ ได้หลากหลายเกรด เพื่อตอบสนองการเติบโตของตลาดพลาสติกชีวภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์เส้นใยสำหรับการพิมพ์ 3 มิติ สิ่งทอประเภท nonwovens แคปซูลกาแฟที่ย่อยสลายได้ ถุงชา บรรจุภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่น(Flexible packaging) และบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายเองได้ พลาสติกชีวภาพ Ingeo™️ ที่ผลิตในโรงงานแห่งนี้จะผลิตจากอ้อยที่ได้จากไร่การเกษตรในรัศมี 50 กิโลเมตรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งความคืบหน้าของโครงการและการก่อสร้างในปัจจุบันได้ดำเนินลุล่วงตามแผน พร้อมดำเนินการผลิตอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2568

Krungthai Bank and NatureWorks Move Forward Thailand’s Ambitious Bio-Circular-Green (BCG) Strategy

NatureWorks’ Ingeo PLA Manufacturing Expansion Attracts Record Financing from Krungthai Bank PCL of Thailand

One of the singular largest loans in the bank’s decades-long history

May 15, 2024NatureWorks, a leading manufacturer of polylactic acid (PLA) biopolymers made from renewable resources, today announced the historic financial support from Krungthai Bank PCL to optimize the capital structure for the new fully-integrated Ingeo™️ PLA manufacturing facility in Thailand. The financing from Krungthai Bank, Thailand’s third largest bank, amounts to $350M USD (12,600M Baht Equivalent), is one of the singular largest loans in the bank’s decades-long history and shows confidence in NatureWorks’ market leadership and global economic impact. Today, the companies participated in a signing ceremony to celebrate this milestone.

In alignment with its ESG values and sustainable finance solutions, Krungthai Bank invested in NatureWorks’ newest manufacturing facility for Ingeo PLA biopolymer, a biobased material used in plastic and fiber applications. The investment will support the construction of the plant and its ongoing operations. NatureWorks was chosen because of its market leadership in defining bioplastic technologies and how those solutions will move Thailand’s Bio-Circular-Green (BCG) economy forward. BCG leverages technology and Thailand’s biological diversity to enable a more sustainable, innovation-driven, and values-based economy.

“This investment from Krungthai Bank not only validates our strategic global positioning within Thailand and the Asia Pacific region but propels us toward continued expansion to support the worldwide bioeconomy,” said Erik Ripple, President and CEO of NatureWorks. “NatureWorks second plant will be our production base to capture the bioplastic demand growth in Asia Pacific and enable us to expand our international customer access to fully biobased, low-carbon biomaterials that feature unique performance attributes valued by global downstream packaging and fiber markets.”

NatureWorks’ second facility will be located at the Nakhon Sawan Biocomplex, the first bio-complex in Thailand established in accordance with the BCG Economic Model. The area has a strong agricultural base that can provide an abundant, locally available feedstock in the form of sugarcane. NatureWorks chose the site for its proximity to where sugarcane is grown, with established infrastructure for processing sugarcane into a sugar feedstock for the fermentation process, and the availability of desired utilities for plant operation.

“Thailand is a regional and global leader in driving the development of a global bioeconomy, and commercial banks play a crucial role in driving this transition,” said Suratun Kongton, Chief Wholesale Banking Officer of Krungthai Bank. “We’ve granted the loan to NatureWorks because it is a world leader in manufacturing biomaterials, meets the requirements to drive our country’s BCG model forward, and aligns with our commitments to address climate change and facilitate the transition to a circular economy. NatureWorks is also creating additional high-value downstream opportunities for existing sugarcane farmers in the Nakhon Sawan region.”

“This investment is monumental for NatureWorks, Cargill and GC as it moves our joint commitment to environmentally friendly bio-chemicals and biomaterials forward at a time where global demand is increasing,” said Narongsak Jivakanun, NatureWorks Board Chair, CEO of PTT Global Chemical Public Company Limited (GC). “With this infusion of financial support from Krungthai Bank for PLA plant 2 investment in Thailand, NatureWorks will continue to be competitive in the biomaterials market, pioneering new frontiers for bioplastic applications and advancing biobased solutions, and sufficient capacity to capture customer needs across the growing Asia Pacific bioeconomy.”

The new manufacturing facility is designed to be a fully-integrated PLA complex, including production sites for lactic acid, lactide, and polymer. With an annual capacity of 75,000 tons of Ingeo biopolymer, it will produce the full portfolio of Ingeo grades and support the rapid market growth across many markets in the Asia Pacific region, including 3D printing, nonwovens for hygiene, compostable coffee capsules, tea bags, flexible packaging, and compostable food serviceware. Ingeo biopolymers produced at this site will be made from sugarcane sourced from farms within a 50-kilometer radius of the Nakhon Sawan site. Construction is on track to support projected start-up activities and full production in 2025.

To follow NatureWorks as it continues to make strides toward global expansion of bioplastics, visit natureworksllc.com or follow the company on LinkedIn or X (formerly Twitter).

About NatureWorks

NatureWorks is an advanced materials company offering a broad portfolio of biopolymers and biochemicals made from renewable resources. With performance and economics that compete with oil-based materials, naturally advanced Ingeo™ biomaterials are valued for their unique functional properties and used in products from coffee capsules and appliances to tea bags and 3D printing filament. NatureWorks is jointly owned by Thailand’s largest ASEAN leading integrated petrochemical and refining company, GC, and Cargill, which provides food, agriculture, financial and industrial products and services to the world.

About Krungthai Bank

Krungthai Bank, a leading commercial bank in Thailand, is fully committed to harnessing technological advancements and financial innovations to enhance its customers’ lives by offering services on digital platforms that are accessible to everyone. This accessibility has contributed to a growing customer base for its platforms—Krungthai NEXT, Paotang, and Tung-Ngern—which currently boast 17.8 million, 40 million, and 2 million customers, respectively. The bank’s financial services extend across five ecosystems: government, payment, education, mass transit, and healthcare. Additionally, it places a high priority on environmental, social, and governance (ESG) considerations in its business practices. This aligns with its commitment to addressing the United Nations’ Sustainable Development Goals and promoting sustainable banking practices.