“กรุงไทย” คว้า 2 รางวัล “สุดยอดผู้นำทางการเงิน – ธนาคารที่โดดเด่นด้านนวัตกรรม” ตอกย้ำความสำเร็จพัฒนาเทคโนโลยียกระดับชีวิตคนไทย

0
565

ธนาคารกรุงไทย ตอกย้ำความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม คว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับสากล ได้แก่ รางวัลสุดยอดผู้นำทางการเงิน มอบให้แก่ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ “Best CEO in Banking – Mr. Payong Srivanich – Thailand 2022” และ รางวัลธนาคารที่ริเริ่มนำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงานมากที่สุด “Most Innovative Banking Initiatives – Thailand 2022 จากเวที The Global Economics Awards 2022 จัดโดย The Global Economics นิตยสารข่าวออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำของประเทศอังกฤษ จากความมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ทุกคนเข้าถึงได้สะดวก ทั่วถึง ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งผลให้ผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นทุกแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” มีผู้ใช้งาน 40 ล้านคน Krungthai NEXT 16 ล้านคน Krungthai Connext 18 ล้านคน และถุงเงิน 1.7 ล้านร้านค้า นอกจากนี้ ธนาคารยังดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และนำกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทยเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”