กรุงไทยให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน

0
1651

นายธวัชชัย ชีวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (Krungthai e-LG on Blockchain) ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการออกหนังสือค้ำประกัน จากเดิมใช้เวลาประมาณ 1 วัน เหลือเพียง 1 ชั่วโมง นับจากธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไข นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นการยกระดับประสิทธิภาพในการให้บริการของธนาคาร ลดขั้นตอน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส และตรวจสอบได้

ลูกค้าสามารถติดต่อดำเนินการผ่านสาขาหรือสำนักธุรกิจกรุงไทยทั่วประเทศ ช่องทางออนไลน์ของกรุงไทย https://www.ktb.co.th/elg-portal/#/ หรือช่องทางของกลุ่มธุรกิจที่เปิดให้บริการ ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน), บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดแคมเปญ สำหรับลูกค้าที่มีการวางหนังสือค้ำประกันผ่านระบบบล็อกเชน 1 ล้านบาทขึ้นไป รับบัตร e-Money มูลค่า 1,000 บาท จนถึง 30 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาธนาคารและ 22 สถาบันการเงิน ได้เปิดตัว บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Thailand Blockchain Community Initiative เพื่อสร้างระบบ Blockchain สำหรับกลุ่มธนาคารเพื่อใช้งานร่วมกัน โดยเริ่มจากการให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการแรกภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว