กรุงไทยแอกซ่า iHealthy Ultra ค่าเบี้ยประกันเท่าไหร่ ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อเบี้ยประกันภัย

0
490

โดยทั่วไปแล้ว ค่าเบี้ยประกัน iHealthy Ultra จะมีการคำนวณตามอัตราเบี้ยของบริษัทประกันภัย และการคำนวณนี้จะถูกกำหนดโดยปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว ดังนั้น ราคาค่าเบี้ยประกัน iHealthy Ultra จึงไม่สามารถระบุได้อย่างแน่นอน โดยต้องพิจารณาแต่ละกรณีและติดต่อตัวแทนประกันภัยเพื่อขอใบเสนอราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เอาประกันสุขภาพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าเบี้ยประกัน iHealthy Ultra มีอะไรบ้าง

1.อายุผู้เอาประกันสุขภาพ
อายุของผู้เอาประกันสุขภาพมีผลต่อการคำนวณค่าเบี้ยประกัน ค่าเบี้ยประกันสุขภาพสูงขึ้นสำหรับเด็กเล็กเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยมากขึ้น สำหรับผู้สูงอายุ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพจะสูงขึ้นเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยบ่อยกว่าคนที่อายุน้อยกว่า

2.เพศของผู้เอาประกันสุขภาพ
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของผู้หญิงสูงกว่าผู้ชาย โดยทั่วไป เพราะการฟื้นตัวของร่างกายในเพศหญิงจะใช้เวลานานกว่าเพศชาย

3.แผนประกันสุขภาพ
แต่ละบริษัทประกันสุขภาพมีแผนความคุ้มครองให้เลือกหลายแผน ยิ่งแผนไหนมีความคุ้มครองสูง ก็จะทำให้ค่าเบี้ยประกันสุขภาพสูงขึ้นตามไปด้วย

4.ประวัติการรักษาสุขภาพ
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพสูงขึ้นสำหรับผู้ที่มีประวัติการรักษาโรคมาก่อน ผู้ที่ไม่มีประวัติการรักษาสุขภาพ จะมีค่าเบี้ยประกันสุขภาพถูกกว่า

5.อาชีพของผู้ทำประกัน
เพราะอาชีพของผู้ที่ทำประกันแสดงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น หากคุณทำอาชีพที่มีความเสี่ยง นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าคนทำอาชีพอื่น ๆ ทำให้บริษัทประกันจำเป็นต้องคิดค่าเบี้ยประกันในราคาที่สูงกว่าคนทั่วไป

อยากทราบค่าเบี้ยกรุงไทยแอกซ่า iHealthy Ultra ต้องทำอย่างไร
การคำนวณค่าเบี้ยประกันสุขภาพกรุงไทยแอกซ่า iHealthy Ultra จะต้องพิจารณาตัวแปรต่างๆ เช่น อายุ เพศ แผนความคุ้มครอง ประวัติการรักษาสุขภาพ และอาชีพของผู้ทำประกัน เป็นต้น ดังนั้นไม่สามารถระบุราคาค่าเบี้ยประกันแบบเป๊ะๆได้โดยตรง
หากต้องการทราบราคาค่าเบี้ยประกันสุขภาพ iHealthy Ultra ของกรุงไทยแอกซ่า สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Meprakan ของเราเพื่อสอบถามได้โดยตรง โดยจะต้องระบุข้อมูลต่างๆ เช่น วัน/เดือน/ปี เกิด เพศ อายุ และอาชีพ เพื่อให้ตัวแทนประกันสามารถคำนวณเบี้ยประกันแบบเป็นรายบุคคลได้อย่างถูกต้อง และควรติดต่อกับตัวแทนประกันที่มีใบอนุญาตจากกรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตเท่านั้น เพื่อความมั่นใจในผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://meprakan.com/