กรุงไทยอัดทุกมาตรการเร่งช่วยลูกค้าทุกประเภทฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ

0
1480

ธนาคารกรุงไทยลุยช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจทั้งเอสเอ็มอีขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสียของแบงก์ชาติ พร้อมออกมาตรการเสริม เร่งปรับโครงสร้างหนี้ลูกค้าทุุกราย ลดดอกเบี้ยเงินกู้ พักชำระเงินต้น ให้วงเงินสินเชื่อ Home for Cash ขยายเวลาตั๋วสัญญา P/N และสินเชื่อ Trade Finance พร้อมปล่อยสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด-19 ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2% ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียม บสย. ค้ำประกัน 4 ปี ทำธุรกรรมโอน รับ จ่าย ไม่คิดค่าธรรมเนียมนาน 1 ปี

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารตระหนักถึงการมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจและช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยที่ผ่านมาธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าทั้งรายย่อยและลูกค้าธุรกิจไปแล้วกว่า 1,500 ราย วงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท และมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกกว่า 70,000 ราย วงเงินประมาณ 250,000 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 280,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งธนาคารยังได้ออกมาตรการเสริมเพื่อเร่งปรับโครงสร้างหนี้ลูกค้าทุกรายที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ MOR ลง 0.25% เหลือ 6.62% ต่อปี MRR ลง 0.125% เหลือ 6.745% ต่อปี

“ลูกค้ารายย่อยที่ใช้บริการสินเชื่อบุคคล Smart Money และสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus ธนาคารเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้นาน 3 เดือน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระเงินต้นนาน 3 เดือน ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท พักชำระเงินต้นนาน 3 เดือน ส่วนลูกค้าที่มีรายได้ลดลงจากวิกฤติเศรษฐกิจ ได้แก่ ลูกค้าสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สามารถขอสินเชื่อเพิ่มเติมจากสินเชื่อ Home for Cash โดยใช้หลักประกันเดียวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีกับธนาคาร ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และขยายระยะเวลาตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และสินเชื่อ Trade Finance ออกไปอีก 6 เดือน”

นอกจากนี้ ลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โรงแรม รถเช่า ร้านขายของฝาก ของที่ระลึก สามารถขอสินเชื่อกรุงไทยกู้ภัยโควิด-19 ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2% ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียม บสย. ค้ำประกัน 4 ปี ทำธุรกรรมโอน รับ จ่าย ไม่คิดค่าธรรมเนียมนาน 1 ปี โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

นายผยง ศรีวณิช กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ธนาคารได้ติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดูแลและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที รวมทั้งเตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ลูกค้าสามารถฝ่าวิกฤติในครั้งนี้ไปได้ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สาขา และสำนักงานธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่ออยู่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Krungthai Contact Center 02-111-1111