“กรุงไทย”สำรองเงินสด รองรับการใช้บริการของลูกค้าช่วงเทศกาลปีใหม่จำนวน 48,000  ล้านบาท

0
1227

ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2565  ธนาคารได้สำรองเงินสดเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าประชาชน ทั้งการใช้บริการที่สาขา และ ตู้ ATM   ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565  จำนวน 48,000  ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองสำหรับเขตกทม.จำนวน 8,000  ล้านบาท  และเขตภูมิภาคจำนวน 40,000  ล้านบาท    เป็นการสำรองสำหรับสาขาธนาคารจำนวน 8,000 ล้านบาท และสำรองสำหรับตู้ ATM จำนวน 40,000  ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  ธนาคารขอแนะนำลูกค้าและประชาชนทำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อความสะดวกและปลอดภัย