กรุงไทยรับมอบประกาศนียบัตร Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ

0
1377

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานภายใต้โครงการ “Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ” โดยนายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย รับมอบประกาศนียบัตรในฐานะองค์กรที่มียอดสะสมแต้มความอยู่รอดของผู้ประกอบการ (Survival Point) สูงสุด 11 อันดับแรก หรือระดับ Gold จากการสนับสนุนกิจกรรม “Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ” ซึ่งดำเนินงานโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้แนวคิด “Working Outing & Meeting from Somewhere” ให้องค์กรและหน่วยงานสามารถเปลี่ยนทุกที่ให้กลายเป็นที่ทำงาน เพื่อกระตุ้นการเดินทาง และยกระดับบริการการท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของธนาคารกรุงไทยที่พร้อมมีส่วนร่วมฟื้นฟูภาคธุรกิจทุกภาคส่วน ทั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

#กรุงไทยเคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืน