กรุงไทยปลื้ม คว้ารางวัล “องค์กรนวัตกรรมแห่งปี” ตอกย้ำความสำเร็จพัฒนาเทคโนโลยียกระดับชีวิตคนไทย

0
456

พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2022 ภายใต้โครงการ DIGITAL INFINITY จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เพื่อมอบให้กับหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรมแห่งปี” หรือ “Digital Organization of The Year” จากความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ตอบโจทย์คนไทยทุกกลุ่มทุกมิติ ครอบคลุม 5 Ecosystems สำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการชำระเงิน ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล ทั้ง แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เป๋าตัง และถุงเงิน ด้านบริการภาครัฐ นำเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพบริการภาครัฐ อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจและภาคประชาชน ให้เข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวก ทั่วถึง เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ ด้านสุขภาพ พัฒนา Health Wallet ในแอปฯเป๋าตัง ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ ทั้งการตรวจคัดกรองโรค และการฉีดวัคซีน ด้านการขนส่งมวลชน ร่วมกับพันธมิตรพัฒนาช่องทางการชำระเงินที่มีความทันสมัย เชื่อมต่อทุกการเดินทางอย่างสะดวก และด้านการศึกษา นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับสถาบันการศึกษาสู่ Smart University ตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่

ธนาคารกรุงไทยมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อยกระดับชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน สอดคล้องวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”