“กรุงไทย”ตอบโจทย์ผู้ลงทุน เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง AI Index Linked Note อิงหุ้นธุรกิจ AI ระดับโลก คุ้มครองเงินต้น100%

0
1402

“กรุงไทย” ตอบโจทย์ผู้ลงทุนยุคใหม่ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง Krungthai Solactive Global Artificial Intelligence ESG (SOAIESG5) อายุ 5 ปี จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงดัชนีหุ้นในกลุ่มธุรกิจ AI ระดับโลก ทั้ง Meta, Alphabet บริษัทแม่ของ Google, Tencent, Alibaba ตอบรับเทรนด์ธุรกิจอนาคต ชูจุดเด่นคุ้มครองเงินต้น 100% เมื่อถือครบกำหนด เสนอขาย 19-24 มกราคมนี้ ผ่านกรุงไทยทุกสาขา

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงตัวใหม่ เป็นรุ่นที่ 3 หลังได้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงไปแล้ว 2 รุ่นเมื่อปีที่แล้ว พบว่ากระแสตอบรับดีมาก เนื่องจากตอบโจทย์ผู้ลงทุนในหลายด้าน มีจุดเด่นคือ การคุ้มครองเงินต้น 100% ซึ่งตอบโจทย์การลงทุนภาวะที่ตลาดผันผวน มีความไม่แน่นอนสูง และเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ โดยจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงหุ้นในธุรกิจที่มีการเติบโตสูง ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง SOLUX10F ที่ลงทุนในธุรกิจสินค้า Luxury ระดับโลก หรือ IXGTRSND ที่กระจายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเมกะเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Transformation)
สำหรับหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงรุ่นที่ 3 หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง Krungthai Solactive Global Artificial Intelligence ESG (SOAIESG5) อายุ 5 ปี ธนาคารยังคงชูจุดเด่น คุ้มครองเงินต้นให้ลูกค้า 100% โดยจ่ายผลตอบแทนอิงกับดัชนี SOAIESG5 (Solactive Global Artificial Intelligence ESG) ที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ยักษ์ใหญ่ทั่วโลก ทั้ง Hardware และ Software อาทิ Meta หรือ Facebook เดิม Alphabet บริษัทแม่ของ Google Tencent Alibaba NVIDIA Pure Storage Intel Zoom eBay Twitter เป็นต้น ที่มีการวัดผลการดำเนินงานและผ่านเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เป็นการเน้นย้ำถึงพันธกิจหลักของธนาคารในการให้ความสำคัญการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำตลาดในการทำ ESG Financial Solution ที่พร้อมตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยดัชนี SOAIESG5 (Solactive Global Artificial Intelligence ESG) จะมีการปรับพอร์ต หรือ Rebalance ทุกๆ 3 เดือน
“ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI มีการเติบโตสูง เพราะแทบทุกอุตสาหกรรม และในชีวิตประจำวันล้วนมีเทคโนโลยี AI มาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น Smart Device ต่างๆ Social Media Online Shopping Online Gaming Online Banking และ เทคโนโลยีด้านการแพทย์ ทำให้ AI ถูกพัฒนาเร็วขึ้นอย่างก้าวกระโดด และเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ดังนั้น หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงตัวใหม่นี้ จึงตอบโจทย์ทั้งในด้านการสร้างผลตอบแทนจากกิจการที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นทางเลือกการลงทุนที่มั่นคงยั่งยืนของผู้ลงทุน”
ทั้งนี้ ธนาคารจะเปิดเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง Krungthai Solactive Global Artificial Intelligence ESG (SOAIESG5) ระหว่างวันที่ 19- 24 มกราคม 2565 ทุกสาขา โดยเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ หรือสามารถติดต่อได้ที่ โทร 02-208-4691, 02-208-4673, 02-208-4835, 02-208-4818 ได้ในวันและเวลาทำการ

Krungthai to offer SOAIESG5 index linked note tied to global AI companies with 100% principal protection
Krungthai is set to offer a 5-year Krungthai Solactive Global Artificial Intelligence ESG (SOAIESG5) index linked note with returns based on an index composed of global Artificial Intelligence names such as Meta, Alphabet (Google’s parent company), Tencent and Alibaba. The note rides future business trends and comes with full principal protection if held until maturity. The offering is from 19-24 January 2022 at all Krungthai branches.
Rawin Boonyanusasna, Senior Executive Vice President, Head of Global Markets Group at Krungthai Bank, revealed that Krungthai is ready to roll out its third index linked note, after two very successful offerings last year. The prior success was because the offered notes were well suited for investors in several dimensions. One of their main advantages is full 100% principal protection which allows investors to be confident even when markets are volatile. Another advantage is that investors have a chance to get better returns compared to deposit interest rates as the performance of the notes is derived from that of stocks in high-growth industries. The first index linked note offered was Krungthai SOLUX10F, which invests in stocks of luxury brands; the second one was Krungthai iSTOXX® Global Transformation IXGTRSND, which invests in businesses riding the megatrends.
As for its third index linked note, Krungthai SOAIESG5 will once again offer full 100% principal protection. The returns will be based on the Solactive Global Artificial Intelligence ESG index, which invests in leading global Artificial Intelligence (AI) hardware and software companies including Meta (formerly Facebook), Alphabet (Google’s parent company), Tencent, Alibaba, NVIDIA, Pure Storage, Intel, Zoom, eBay, Twitter, etc. which measures and pass the criteria of environmental, social and corporate governance (ESG) performance. This further highlights Krungthai’s commitment to its mission, conducting business sustainably and respecting all stakeholders, as well as fortifying the bank’s position as a leading ESG financial solution provider to improve the quality of life of Thai people and address Sustainable Development Goals (SDGs). The SOAIESG5 (Solactive Global Artificial Intelligence ESG) index is rebalanced every 3 months.
“AI businesses are on the rise because AI is used in practically all industries and is relevant to everyday life’s activities. Smart devices, social media, online shopping, online gaming, online banking and medical technology are all powered by AI. It is developing at a rapid pace, and it is now one of the key factors driving world economic growth. Therefore, our new index linked note will meet both the need for good returns from continuously rising businesses and the need for stable investment,” said Rawin.
Krungthai Solactive Global Artificial Intelligence ESG (SOAIESG5) will be offered to institutional and high net worth investors during 19-24 January 2022 at Krungthai branches. Interested investors can also contact 02-208-4691, 02-208-4673, 02-208-4835, 02-208-4818 during office hours.