กรุงเทพประกันภัยโดดเด่น รับ 2 รางวัล จากงาน Thailand’s Smart Awards กับรางวัลการจัดการยอดเยี่ยม และสุดยอดผลิตภัณฑ์ขวัญใจมหาชน

0
1063

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับ 2 รางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัลประเภทองค์กร ในสาขาองค์กรด้านการจัดการยอดเยี่ยม (Smart Management Company Awards) และรางวัลประเภทผลิตภัณฑ์ ในสาขาสุดยอดผลิตภัณฑ์ขวัญใจมหาชน (Most Admire Products) ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ โดยได้รับเกียรติจากนายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีฯ มอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ นางสาวสุธิดา มลิลา รองผู้อำนวยการ สำนักบริหารแบรนด์องค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท ณ ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง จำกัด จากการที่บริษัทฯ มีผลงานโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม มีการนำกลยุทธ์มาใช้ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสมในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันให้ยังคงความมั่นคงและแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบริษัทฯ มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ให้มีความหลากหลาย สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภค พร้อมมอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งต่อตัวรถยนต์ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก ลูกค้าสามารถเลือกแพ็กเกจได้ตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน ส่งผลให้ประกันภัยรถยนต์ของบริษัทฯ เป็นที่สนใจ และเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ขวัญใจมหาชน ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท สุขุมวิท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565