กรุงเทพประกันภัยเปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้

0
1483

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ (ยืนกลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายชัย โสภณพนิช (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ได้ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้ จังหวัดลพบุรี โดยบริษัท กรุงเทพประกันภัย ได้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว ด้วยการอนุรักษ์ศิลปโบราณวัตถุของชุมชนบ้านพรหมทินใต้ จังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562