กรุงเทพประกันภัยเดินหน้ามอบเครื่องช่วยหายใจเพื่อบรรเทาภัยโควิด-19

0
238

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายชัย โสภณพนิช (กลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มอบเครื่องช่วยหายใจอัตราการไหลสูง รุ่น Airvo2 สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน12 เครื่อง รวมมูลค่า 2,400,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 4 เครื่อง โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 4 เครื่อง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 2 เครื่อง และโรงพยาบาลธัญบุรี จำนวน 2 เครื่อง​ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงผู้ป่วยวิกฤติที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

รายชื่อบุคลากรทางการแพทย์ผู้รับมอบเครื่องช่วยหายใจเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา

1.นายจรูญ ปิดทะเหล็ก (ซ้ายสุด) หัวหน้างานวิศวกรรมชีวการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี

2.นายแพทย์มติ ดุรงค์ฤทธิ์ชัย (ที่ 2 จากซ้าย) แพทย์ประจำโรงพยาบาลธัญบุรี

3.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย สิมะโรจน์ (ที่ 3 จากขวา) อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี​

4.นายแพทย์ปิยชาติ สุทธินาค (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

5.นางสุรีย์พร กุมภคาม (ขวาสุด) รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธา​นี