กรุงเทพประกันภัยห่วงใยกลุ่มเปราะบางมอบเงิน 1 ล้านบาท ร่วมสนับสนุนคปภ. สมทบโครงการประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน

0
1232

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ประชาชน โดยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อสมทบทุนในโครงการ ประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน สำหรับการจัดสรรวัคซีน​      ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 10,000 ราย (20,000 โดส) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตอกย้ำจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมที่บริษัทฯ ยึดมั่นปฏิบัติมาโดยตลอด