กรุงเทพประกันภัยร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง

0
1574

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ปี 2562 โดยมีนายจักรกริช ชีวนันทพรชัย (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมให้กำลังใจแก่พนักงานและประชาชนทั่วไปที่ได้มาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และส่วนหนึ่งให้เก็บสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยในครั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาคจำนวน 227 คน จำนวนทั้งสิ้น 90,800 ซีซี
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส โดยในปี 2562 จัดขึ้น 4 ครั้ง ได้รับโลหิตจากการบริจาครวมทั้งสิ้น 416,400 ซีซี ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 สำหรับการบริจาคโลหิตครั้งต่อไป บริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นวันที่ 19 มีนาคม 2563