กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันอัคคีภัยกว่า 11 ล้านบาท

0
1354

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางวรัญญา เทพสาร (ที่ 2 จากซ้าย)  ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัย จำนวน 11,269,696.18บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทสิบแปดสตางค์) ให้แก่บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด ผู้เอาประกันภัย จากกรณีเกิดเหตุลมพายุ ทำให้ต๊อกสินค้าได้รับความเสียหาย โดยมีนายอภิเชฐ ทุ่งอ่วน  (ที่ 2จากขวา)  ประธานบริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด   เป็นผู้รับมอบ และนางสาวภัทร์รวี วัฒนามงคลวัฒน์  (ซ้ายสุด)  ผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ สำนักธุรกิจประตูช้างเผือก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด  จังหวัดลำพูนเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา