กรุงเทพประกันภัยมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 29

0
1111

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย นำโดยนางอภิญญา จิตระดับ ผู้จัดการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และพระอาจารย์เจษฎา ทิวังกโร เจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2565 รุ่นที่ 29 จำนวน 26 ทุน ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนให้เปล่าที่รวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 12,468,505 บาท โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2537 มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาไปแล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน 761 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 152,044,998 บาท ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร เมื่อเร็วๆ นี้