กรุงเทพประกันภัยจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รร.บ้านห้วยหวาย จ.กาญจนบุรี

0
1023

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย นำพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหวาย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

     

     

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นโครงการที่บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาของเด็กนักเรียน โดยบริษัทฯ ได้จัดมุมหนังสือ และสนับสนุนตำรา หนังสือเรียน และหนังสือความรู้อื่นๆเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการอ่าน เป็นการส่งเสริมรณรงค์ให้เด็กนักเรียนรักการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ พนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้และความเพลิดเพลินให้แก่เด็กนักเรียน ได้แก่ เล่านิทาน พับกระดาษ Pop-up และปั้นดินน้ำมัน พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อช่วยสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาที่ดีและสร้างความสุข ความสนุกสนานให้แก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยหวายอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561