กรุงเทพประกันภัยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย

0
314

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อให้มีโลหิตสำรองอย่างเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.45 น. ณ ห้องประชุม 1103-1104 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นี้ เตรียมร่างกายให้พร้อม และมาร่วมเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิต บริษัทฯ ได้จัดเตรียมของที่ระลึกมอบให้อีกด้วย