กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมส่งต่อความห่วงใย มอบความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่าง

0
1273

กรุงเทพประกันชีวิต ลงพื้นที่ส่งต่อความห่วงใย มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา รวมไปถึง  ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยให้ผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

นายอนุชา ภิงคารวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนส่งผลให้หลายจังหวัดของประเทศไทยเกิดปัญหาน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่าง ส่งผลขยายเป็นวงกว้าง ทำให้ให้เกิดความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนเป็นอย่างมาก กรุงเทพประกันชีวิตจึงได้ร่วมกับตัวแทนประกันชีวิตลงพื้นที่ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย

ด้วยความห่วงใจต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ส่งต่อความห่วงใยและขอส่งกำลังใจให้ประชาชน พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และครอบครัวผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย