กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมลงนามสัญญาประกันชีวิต – ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม มอบความคุ้มครองแก่สมาชิกสร.กฟผ. รวมทุนประกันกว่า 16,000 ล้านบาท

0
325

กรุงเทพประกันชีวิต หรือ BLA ตอกย้ำคุณภาพการให้บริการที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Make a Change เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่แตกต่าง” ผนึกกำลังสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) เปิดสัญญาประกันชีวิตกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (แบบมีค่ารักษาพยาบาล) เพื่อเป็นหลักประกันสร้างความอุ่นใจแก่สมาชิกสร.กฟผ. ประกอบด้วย ประกันชีวิต จำนวน 20,817 คน และ ประกันอุบัติเหตุ (แบบมีค่ารักษาพยาบาล) เพิ่มเติม จำนวน 13,207 กรมธรรม์ โดยทุนประกันรวมกว่า 16,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยมีนายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขาย เป็นตัวแทนบริษัท มอบกรมธรรม์แก่นายศิริชัย ไม้งาม ประธานสร.กฟผ. ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการประกันกลุ่ม ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

กรุงเทพประกันชีวิตมีความภูมิใจที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจอีกครั้งจากองค์กรพันธมิตรชั้นนำ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสวัสดิการของสมาชิก ซึ่งเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว เป็นการเตรียมความพร้อมให้ทุกคนสามารถรับมือกับความเสี่ยงในการใช้ชีวิต ทั้งยังเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับทุกคนในการปฏิบัติงาน ผ่านหลักประกันที่มั่นคงไว้วางใจได้ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม