กรุงเทพประกันชีวิต รับรางวัล TCC BEST AWARDS 2022 จรรยาบรรณดีเด่น ปีที่ 20 ประจำปี 2565 จากหอการค้าไทย

0
388

กรุงเทพประกันชีวิต โดย นางอรนุช สำราญฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายประกันชีวิต รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ TCC BEST AWARDS 2022 รางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น” ปีที่ 20 ประจำปี 2565 จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล โดยรางวัล TCC BEST AWARDS 2022 มอบให้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ องค์กรที่มีการดำเนินกิจการในฐานะที่เป็นองค์กรที่ดีในสังคม ประกอบและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รวมถึงมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง

กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมดำเนินการตามพันธกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชน มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศและทันสมัย มีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการสร้างหลักประกันในชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามเป้าหมายที่ต้องการ