กรุงเทพประกันชีวิต มุ่งยกระดับมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติโรงพยาบาลคู่สัญญาประกันสุขภาพดีเด่น ในงาน Bangkok Life SMART Hospital Awards 2021

0
1367

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดงานมอบรางวัล Bangkok Life SMART Hospital Awards 2021 เชิดชูเกียรติโรงพยาบาลคู่สัญญาบริการประกันสุขภาพที่มีความโดดเด่นใน 6 สาขา รวม 11 โรงพยาบาล สร้างมาตรฐานการประกันสุขภาพระดับสากล เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและประโยชน์สู่สังคม 

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ผ่านมา กรุงเทพประกันชีวิตได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อดูแลผู้เอาประกันอย่างครอบคลุมในทุกสถานการณ์ รวมทั้งผนึกกำลังสร้างสรรค์โครงการต่าง ๆ ทั้งในด้านสิทธิพิเศษ การให้บริการ การดูแลในทุกช่วงชีวิตและการควบคุมทางการแพทย์ที่เหมาะสมร่วมกับพันธมิตรโรงพยาบาลชั้นนำที่มีมาตรฐานระดับสากล ทั้งในการดูแลรักษาทางการแพทย์ การให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ตลอดจนการให้ความร่วมมือและประสานงานระหว่างบริษัทกับโรงพยาบาล เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่เป็นเลิศ

พิธีมอบรางวัล Bangkok Life SMART Hospital Awards 2021 ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเชิดชูเกียรติและตอกย้ำถึงความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาล โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างกรุงเทพประกันชีวิตกับโรงพยาบาลคู่สัญญา ในการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการประกันสุขภาพ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านการรักษาพยาบาล เพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยการจัดงานในปีนี้เป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Live Steaming ตอบรับวิถีนิวนอร์มอล มั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขภาพในสถานการณ์ COVID-19

 รางวัล Bangkok Life SMART Hospital Awards 2021 แบ่งเป็น 6 สาขา โดยมีโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัลรวม 11 แห่ง ดังนี้ 

 

  • รางวัลดีเด่นด้านความร่วมมือระดับองค์กร (Cooperation Award) ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลปิยะเวท

 

    1. รางวัลดีเด่นด้านการจัดการความเหมาะสมด้านการแพทย์ (Utilization Management Award) ได้แก่ โรงพยาบาลตำรวจ และโรงพยาบาลศิริราช
    2. รางวัลดีเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ (Check-up Service Award) ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

 

  • รางวัลดีเด่นด้านการให้บริการเคลม (Claim Service Excellence Award) ได้แก่ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ และโรงพยาบาลกรุงเทพ 
  • รางวัลดีเด่นด้านการบริหารค่ารักษาพยาบาล (Financial Management Award) ได้แก่ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค และโรงพยาบาลราชพฤกษ์

 

  1. รางวัลดีเด่นด้านการให้บริการลูกค้า (Customer Service Excellence Award) ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ 2 และโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

นอกจากนี้ภายในงานยังเปิดเวทีเสวนาวิชาการสุขภาพ ในหัวข้อ “ใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยหลังเปิดประเทศ” โดยมี นายแพทย์คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับผู้บริหารของโรงพยาบาลชั้นนำต่าง ๆ 

ในโอกาสนี้ กรุงเทพประกันชีวิตขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณโรงพยาบาลพันธมิตรในความสนับสนุนและอยู่เคียงข้างช่วยเหลือและดูแลลูกค้าของกรุงเทพประกันชีวิตเป็นอย่างดีมาโดยตลอดในทุกสถานการณ์ บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อมอบการดูแลสุขภาพที่เพียงพอต่อการรักษาทั้งร่างกายและจิตใจ โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายและประโยชน์สูงสุดต่อทั้งลูกค้าและสังคม