กรุงเทพประกันชีวิต ผนึกกำลังโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ยกระดับการให้บริการด้วยโปรแกรม ‘Pre Authorization’ มอบความสบายใจก่อนเข้ารับการรักษา 

0
1099

กรุงเทพประกันชีวิต ผู้นำด้านการประกันสุขภาพและบริการสุขภาพครบวงจร จับมือพันธมิตร โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ มอบบริการเพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้เอาประกันก่อนเข้ารับการรักษาด้วยการตรวจสอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (Pre Authorization) ช่วยให้สามารถวางแผนล่วงหน้าทั้งในด้านการทำหัตถการและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น โดยประเมินค่ารักษาพยาบาลในการผ่าตัดเทียบความคุ้มครองในกรมธรรม์ ให้ผู้เอาประกันสามารถคลายความกังวล และเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการรักษา

นางอรนุช สำราญฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายประกันชีวิต บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สิ่งหนึ่งที่บริษัทยึดมั่นมาโดยตลอด คือการให้บริการด้วยใจและคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพประกันชีวิตและโรงพยาบาลกรุงเทพ ในการให้บริการ Pre Authorization เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการ พร้อมเติมเต็มบริการด้านสุขภาพครบวงจรของบริษัท ให้ลูกค้าได้รับความอุ่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามเจ็บป่วย ซึ่งลูกค้าสามารถรับการประเมินการรักษา พร้อมค่าใช้จ่ายเทียบกับความคุ้มครองในกรมธรรม์ เพื่อเตรียมความพร้อมได้อย่างสบายใจ รวมถึงช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ โดยเฉพาะการเคลมสินไหม เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและครบถ้วนตามเงื่อนไขในกรมธรรม์” 

พญ. เมธินี ไหมแพง รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ  กล่าวว่า โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ มุ่งมั่นให้การบริการทางการแพทย์อย่างดีที่สุด เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานระดับสากล ซึ่งอาการของโรคต่างๆ เมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างละเอียดแล้วจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด ทางโรงพยาบาลได้อำนวยความสะดวก ประสานงานกับบริษัทประกัน ในการตรวจสอบความคุ้มครองก่อนการผ่าตัดภายใน 24 ชั่วโมง โดยมีบริษัทประกันดูแลค่ารักษา ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยลดความกังวลเรื่องการผ่าตัด ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาได้ทันที ลดอาการหรือความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดในอนาคตได้

    ทางด้าน นพ. เพชร สมบูรณ์กุลวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า “บริการ Pre Authorization นอกจากจะช่วยให้ผู้เอาประกันมีความสบายใจแล้ว การวางแผนประเมินค่ารักษาพยาบาลก่อนการผ่าตัดล่วงหน้ายังสามารถช่วยให้การเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับความจำเป็นทางการแพทย์ และสอดคล้องกับสิทธิ์ความคุ้มครองในกรมธรรม์สุขภาพที่มี พร้อมบริหารจัดการค่าใช้จ่าย และลดการเกิดภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

สำหรับขั้นตอนในการให้บริการ เริ่มตั้งแต่ทางโรงพยาบาลฯ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าผู้เอาประกันที่มีความประสงค์ขอรับบริการ Pre Authorization ก่อนการผ่าตัด โดยแพ็กเกจการรักษาโรคประกอบด้วย 6 หัตถการซึ่งพบมาก ไม่ว่าจะเป็น ผ่าตัดมดลูก ผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ริดสีดวงทวาร และไส้เลื่อน จากนั้นโรงพยาบาลจะประสานงานกับกรุงเทพประกันชีวิตในการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิค่ารักษาตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ และติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในการตัดสินใจ 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและแผนความคุ้มครองจากกรุงเทพประกันชีวิตได้ที่ โทร. 02 777 8888 หรือดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์กรุงเทพประกันชีวิต www.bangkoklife.com  และสามารถสอบถามเมื่อเข้ามารับบริการภายในโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ได้ที่ Contact Center โทร 1719 หรือ 02 310 3000 ต่อแผนกบริหารทรัพยากรทางการแพทย์