กรุงศรี และ MUFG จับมือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ผลักดันสตาร์ทอัพไทยเติบโตทั่วโลก

0
1403

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) และ กรุงศรี ฟินโนเวต เดินหน้าสนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรมและสตาร์ทอัพทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยประสานพลังกับเครือข่ายอันแข็งแกร่งของ MUFG และ MUFG Innovation Partners ในการร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเติบโตของสตาร์ทอัพไทยในต่างประเทศ นอกจากนั้นยังมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อดึงดูดบริษัทสตาร์ทอัพจากประเทศญี่ปุ่นและนานาชาติเข้ามายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 5 องค์กรนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมด้วย นายโนบูยะ คาวาซากิ Executive Officer, Managing Director และ Head of Global Commercial Banking Planning Division ธนาคาร MUFG, นายโนบูทาเกะ ซูซูกิ President & CEO บริษัท MUFG Innovation Partners, นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), นายโยชิยูกิ โฮริโอะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น (JPC/MNC Banking) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และนายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ

ข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นในด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้รวมถึงการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสตาร์ทอัพไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ และสนับสนุนสตาร์ทอัพจากประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศให้เป็นรู้จักในประเทศไทย การสนับสนุนกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพและกลุ่มสตาร์ทอัพเข้าร่วมกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจและสัมมนา การแลกเปลี่ยนประเด็นท้าทายและทางแก้ไขระหว่างคู่ค้าธุรกิจ การเพิ่มโอกาสในการลงทุนในสตาร์ทอัพระหว่างกรุงศรี ฟินโนเวตและ MUFG Innovation Partners การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเกี่ยวกับอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ยังเป็นการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจไปยังกลุ่มนักลงทุนผ่านทางกรุงศรีและเครือข่ายของ MUFG ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า “หนึ่งในภารกิจสำคัญที่ ดีป้า ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยผ่านโครงการต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายกับพันธมิตรต่างประเทศ และนำสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพร่วมออกงานระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและโอกาสทางการตลาดในต่างประเทศผ่านเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจเงินร่วมลงทุน (VC) จากภาคเอกชน สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ดีป้า จะสนับสนุนกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ โดยเชิญกลุ่มนักลงทุนที่มีความสนใจและมีศักยภาพ รวมถึงกลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก ดีป้า เข้าร่วมงาน Krungsri-MUFG Virtual Business Matching และจะขยายตลาดด้วยการต่อยอดทางธุรกิจไปยังกลุ่มนักลงทุนทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ เพื่อผลักดันและสร้าง Ecosystem ให้เกิดอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งในปีแรก (ปี 2564) กลุ่มเทคโนโลยีที่สนใจร่วมลงทุน ประกอบด้วย เทคโนโลยีด้านการเกษตร เทคโนโลยีด้านการศึกษา และเทคโนโลยีด้านการเงิน โดยจะมีดิจิทัลสตาร์ทอัพในเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 26 บริษัท”

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “กรุงศรีและ MUFG มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมมือกับ depa เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างบริษัทสตาร์ทอัพเพื่อช่วยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางด้านดิจิทัลและการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ในขณะเดียวกัน ก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศ”

“ตามแผนธุรกิจระยะกลางปี 2564-2566 ของกรุงศรี เรามีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างระบบนิเวศและพันธมิตร รวมถึงการพัฒนาทางดิจิทัลและสารสนเทศ ความร่วมมือจากข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้นั้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรุงศรีที่จะพัฒนาเทคสตาร์ทอัพและธุรกิจด้านเทคโนโลยีในประเทศไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เราเชื่อมั่นว่าความเชี่ยวชาญของกรุงศรีและเครือข่ายที่แข็งแกร่งของ MUFG จะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจของสตาร์ทอัพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยได้อย่างต่อเนื่อง”