กรุงศรี สำรองเงินสดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 กว่า 9,610 ล้านบาท ให้บริการผ่านสาขา/กรุงศรีเอทีเอ็มทั่วประเทศ

0
1475

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เตรียมสำรองเงินสดเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชนทั่วไปผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม และสาขาของธนาคาร

ทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565 (จำนวน 7 วัน) รวม 9,616 ล้านบาท ทั้งนี้ แบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 8,907 ล้านบาท และช่องทางสาขาของธนาคารจำนวน 709 ล้านบาท โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาจำนวน 593 สาขา และเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 5,620 เครื่องทั่วประเทศ (ข้อมูลจำนวนเครื่อง/สาขา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)