กรุงศรี-สสว. หนุน SME รายย่อยด้วยสินเชื่อ SME Quick Loan อัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมติดอาวุธความรู้และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ

0
1551

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยธนาคารได้นำเสนอสินเชื่อ SME Quick Loan ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5% ในช่วง 2 ปีแรกสำหรับวงเงินกู้ระยะยาว (T/L) ให้กับผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิกของ สสว. พร้อมทั้งร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และให้คำปรึกษาเพื่อต่อยอดการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผู้ประกอบการ SME เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย กรุงศรีจึงมุ่งมั่นสนับสนุนให้ SME ไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมการเติบโตของผู้ประกอบการคือความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่มีผลต่อธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ดี ดังนั้นความร่วมมือระหว่างกรุงศรี และ สสว. ในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ให้กับ SME ไทยทั้งสองเรื่อง โดยธนาคารได้นำเสนอสินเชื่อ SME Quick Loan ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5% ในช่วง 2 ปีแรก สำหรับวงเงินกู้ระยะยาว (T/L)ให้กับผู้ประกอบการ SME ประเภทนิติบุคคล และเป็นสมาชิกของ สสว. อีกทั้งผู้ประกอบการยังได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเป็นบัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่าสูงสุด 4,000 บาท เมื่อตั้งวงเงินสินเชื่อ SME Quick Loan ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 2562 ในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารได้เป็นพันธมิตรกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าร่วมงานแฟร์ เพื่อคนที่คุณแคร์ (Care Expo Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน สร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อยอด พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ”

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังการลงนามความร่วมมือเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่า “การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล 4.0 มีการแข่งขันอย่างรุนแรง แต่เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งแหล่งเงินทุนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงธุรกิจทั้งในด้านการเพิ่มความหลากหลายและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การขยายธุรกิจ นำไปสู่การแข่งขันในสถานการณ์ปัจจุบัน”

นายสุวรรณชัยเผยอีกว่า จากปัญหาดังกล่าว สสว. จึงได้ร่วมมือกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน SMEs ผู้รับบริการภาครัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิกของ สสว. และลงทะเบียนเป็นสมาชิก SME Connext ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างง่ายขึ้นและได้รับความคุ้มค่าสูงสุด รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการก่อนดำเนินการยื่นกู้เงินกับทางธนาคาร เพื่อให้สามารถนำแหล่งเงินทุนนี้ไปริเริ่ม ปรับเปลี่ยน หรือขยายธุรกิจ นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับธุรกิจ

ผู้ประกอบการ SME ไทยสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิก สสว. ได้ที่ www.sme.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call 1572