กรุงศรี รับรางวัลธนาคารที่ดำเนินธุรกิจด้านสินเชื่ออย่างยั่งยืนและรับผิดชอบดีเด่น ตอกย้ำการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม

0
159

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) โดย นางสาวดมิศา พิศิษฐวานิช (ขวา) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดลูกค้ารายย่อย และ นางสาวธันยพร ธนชัยพรศักดิ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายงานสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รับรางวัล “ธนาคารที่ดำเนินธุรกิจด้านสินเชื่ออย่างยั่งยืนและรับผิดชอบดีเด่น” ในงานประกาศรางวัล SIAMRATH ONLINE AWARDS 2024 จัดโดย กองบรรณาธิการสยามรัฐ เพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลจากหลากหลายวงการ โดยกรุงศรีได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับรางวัลดังกล่าว ตอกย้ำว่ากรุงศรีมุ่งมั่นพัฒนาสินเชื่อเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม และพัฒนาสินเชื่อเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม ชุมชน พร้อมดำเนินการด้วยความรับผิดชอบ กรุงศรีเชื่อมั่นว่าการให้สินเชื่อไม่เพียงแค่เป็นกระบวนการทางการเงินเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างโอกาสและเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน ธนาคารจึงได้มีนโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม และส่งเสริมการเงินเพื่อความยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและสังคมโดยรวม

Krungsri receives “Outstanding Sustainable and Responsible Lending Bank” award;
reaffirming responsible lending practices

Bangkok (24 May 2024) – Krungsri (Bank of Ayudhya PCL), represented by Ms. Damisa Phisitvanich (right), Head of Retail Products and Marketing Group together with Ms. Thanyaporn Thanachaipornsak (left), Head of Mortgage Loan Division received the prestigious “Outstanding Sustainable and Responsible Lending Bank” award at the SIAMRATH ONLINE AWARDS 2024 organized by Siamrath publication. This award recognizes outstanding government agencies, private organizations, and individuals across various sectors. Krungsri was selected by the judging committee and experts to receive this accolade, underscoring its unwavering commitment to developing lending solutions that cater to the needs of all customer segments while fostering sustainability for society and communities through responsible practices. Krungsri recognizes that lending goes beyond financial transactions; it is a critical tool for empowering individuals and driving positive change. Therefore, the Bank implemented policies that ensure responsible lending practices while actively supporting sustainable finance initiatives to create maximum value for its customers and the broader community.