กรุงศรี ชูทีม ‘Krungsri Intelligence’ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน เสริมแกร่งสู่เป้าหมายในการเป็น Investment Wealth Advisory Bank

0
613

กรุงเทพฯ (23 สิงหาคม 2566) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ชูจุดแข็งในฐานะที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน เสริมทัพด้วยทีม Krungsri Intelligence ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการลงทุน ที่ทำหน้าที่รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูล ข่าวสาร และมุมมองการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ รวมถึงพันธมิตรระดับโลก มาวิเคราะห์และสรุปเป็นข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบ ONE Krungsri Investment View พร้อมส่งมอบองค์ความรู้ รวมถึงคำแนะนำด้านการลงทุน เพื่อต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า มุ่งสู่เป้าหมายในการเป็น “Investment Wealth Advisory Bank” หรือ ธนาคารที่ลูกค้านึกถึงเมื่อต้องการคำแนะนำการลงทุนอย่างแท้จริง

นายวิน พรหมแพทย์, CFA, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจบริหารความมั่งคั่งของกรุงศรี คือ การใช้ความได้เปรียบในการมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจและการลงทุนผ่านกลยุทธ์ ONE Krungsri Investment View ที่ผสานความเชี่ยวชาญจากกูรูในด้านต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในเครือเข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้นทีม Krungsri Intelligence

ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิและใบอนุญาต ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและมีบทบาทสำคัญในฐานะหัวใจหลักของกลยุทธ์ดังกล่าว เชื่อมผสานกับหน่วยงานต่างๆ นำข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในมุมของเศรษฐกิจมหภาค ตลาดเงินและตลาดทุน มาวิเคราะห์เพื่อส่งต่อเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน สร้างกลยุทธ์ในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของลูกค้า รวมถึงการปรับพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที และที่สำคัญคือสามารถกระจายข้อมูล ณ ช่วงเวลานั้นๆ ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ไปในทิศทางเดียวกันแบบเป็น Single Message เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า”

สำหรับองค์ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนภายใต้ ONE Krungsri Investment View เกิดขึ้นจากศักยภาพความเชี่ยวชาญ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุนจากหลากหลายส่วนของกรุงศรี อันได้แก่ ทีมวิจัยกรุงศรี ซึ่งประกอบไปด้วยนักเศรษฐศาสตร์ระดับแถวหน้าของไทยที่เชี่ยวชาญในเรื่องเศรษฐกิจมหภาค ภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทีมงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ที่มีฐานข้อมูลและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องการเคลื่อนไหวของค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน และตลาดพันธบัตร ร่วมด้วยทีมงานจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี (KSAM) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี (KSS) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน (KCS) อีกทั้งยังมีพันธมิตรระดับโลกอย่าง แบล็คร็อค (BlackRock) บริษัทจัดการกองทุนชั้นนำระดับโลกที่มีขนาดสินทรัพย์ภายใต้การบริหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งทั้งหมดจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและผสานความร่วมมือระหว่างกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในการร่วมวิเคราะห์สถานการณ์และสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งมอบมุมมองและคำแนะนำด้านการลงทุนทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลกที่มีคุณภาพอย่างรอบด้านที่สุด

“นับตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ทีม Krungsri Intelligence ได้ริเริ่มให้คำแนะนำการลงทุนใน กองทุนเรือธง (Flagship Funds) โดยได้คัดสรรจากกองทุนที่มีให้เลือกลงทุนกว่า 200 กองทุนจาก 10 บลจ.ชั้นนำ เหลือเพียง 5 กองทุนเรือธง ที่บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ มีผลการดำเนินงานโดดเด่นอย่างสม่ำเสมอ และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในทุกภาวะตลาด ทั้งนี้ แม้ในช่วงครึ่งปีแรก ตลาดหุ้นทั่วโลกจะมีความผันผวนทั้งจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด และการปิดกิจการของหลายธนาคารในสหรัฐฯและยุโรป แต่ทั้ง 5 กองทุนเรือธงก็สามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้ อาทิ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ (KFGBRAND) ให้ผลตอบแทน +8.36% (ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566)” นายวิน กล่าว

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีม Krungsri Intelligence ทำให้กรุงศรีสามารถออกแบบคำแนะนำและคัดสรรผลิตภัณฑ์ลงทุนให้กับลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม ไล่เรียงตั้งแต่กลุ่มที่พึ่งเริ่มลงทุนไปจนถึงกลุ่มที่ลงทุนขั้นสูงต้องการคำปรึกษาเชิงลึกและผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความซับซ้อน อาทิ การลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด (Private Assets) หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Products) หรือแม้แต่การบริหารกองทุนส่วนบุคคลที่นักลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุนได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น และที่สำคัญคือการเข้าถึงข้อมูลที่ครบครันอย่างรวดเร็วทำให้ Krungsri Intelligence สามารถส่งต่อคำแนะนำที่ตอบสนองต่อตลาดที่มีความผันผวนได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ นายวินกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในครึ่งหลังของปี 2566 ทีม Krungsri Intelligence ยังมุ่งเน้นคำแนะนำการจัดพอร์ตลงทุนแบบ Core – Satellite คือ การแบ่งพอร์ตลงทุนเป็น 2 ส่วน
• Core Port แกนหลักของพอร์ตลงทุน ควรมีสัดส่วนมากกว่า 70 – 80% โดยเป็นการกระจายลงทุนให้หลากหลาย ใน 2 มิติ คือ กระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ เช่น พันธบัตร หุ้น สินทรัพย์ทางเลือก ฯลฯ และกระจายการลงทุนในหลายประเทศ ควรเป็นการกระจายลงทุนทั่วโลก เป็นพอร์ตลงทุนระยะยาวตั้งแต่ 5 – 7 ปีขึ้นไป และแนะนำให้เลือกลงทุนจากกองทุนเรือธง (Flagship Funds) ทั้ง 5 กองทุน ได้แก่ KF-CSINCOM, KFCORE, KFGBRAND-A, KFESG-A และ K-CHANGE-A (A)
• Satellite Port เป็นลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง เช่น กองทุนหุ้นจีน หุ้นเวียดนาม หรือหุ้นโตเร็ว โดยแต่ละกองทุน ควรมีสัดส่วนไม่เกิน 5% ของพอร์ต และเมื่อรวมกันควรมีสัดส่วนไม่เกิน 20 – 30% ของพอร์ต

สำหรับนักลงทุนที่สนใจ สามารถเข้าไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.krungsri.com หรือ LINE@krungsriexclusive

Krungsri highlights investment advisory team – ‘Krungsri Intelligence’,
reinforcing its journey to become ‘Investment Wealth Advisory Bank’

Bangkok (23 August 2023) – Krungsri (Bank of Ayudhya PCL) strengthens its position as a financial and investment advisor by establishing the ‘Krungsri Intelligence’, an investment advisory and professional team responsible for compiling and connecting data, information, and investment perspectives from local renowned investment experts as well as world-class strategic partner to conduct analytical research and provide investment insights in the form of ‘ONE Krungsri Investment View’ to customers. The team is also ready to deliver investment knowledge and advice to build upon customers’ sustainable wealth and drive Krungsri towards the goal of becoming an “Investment Wealth Advisory Bank”.

Mr. Win Phromphaet, CFA, Krungsri Executive Vice President, Head of High Net-Worth Division, said, “The core forces pushing forward Krungsri’s wealth management business are our competitive advantage of having a strong pool of specific investment professionals and the capabilities to access in-depth economic and investment data through the strategy of ONE Krungsri Investment View that puts together expertise of gurus in diverse fields across the Bank and subsidiaries. Accordingly, Krungsri Intelligence team which comprises accredited and licensed financial experts will serve as the focal point and key driver of the strategy by synergizing with other units to develop investment advisory as well as portfolio management and rebalancing strategies for customers to promptly react to the changing market. They can particularly propagate the single message to other units in an attempt to deliver the best investment products to customers.”

The financial and investment knowledge under ONE Krungsri Investment View is created through the capabilities, expertise and profound understanding in economic, financial and investment issues of various units within Krungsri Group including Krungsri Research, which comprises forefront Thai economists who specialize in macroeconomics and industry analysis, and the Global Markets team, which possess an extensive database and in-depth understanding of currency movements, exchange rates, and bond markets. Furthermore, we team up with experts from Krungsri Asset Management Co., Ltd. (KSAM), Krungsri Securities PCL (KSS), and Krungsri Capital Securities PCL (KCS) as well as our global partner, BlackRock, one of the world’s largest asset managers. All parties will work closely and enhance synergies especially in situation analysis and knowledge building so as to deliver good quality and well-rounded investment perspectives and advice concerning local and global markets.

“Since the beginning of 2023, Krungsri Intelligence team has provided recommendations on flagship funds to customers. Out of over 200 funds from 10 asset management companies, we have selected five flagship funds managed by professional fund managers with consistent outstanding performance and positive outcomes regardless of market conditions. Although the first half of this year saw volatility in global equity markets on the back of the Fed’s interest rate hike and failure of a few US and European banks, these 5 flagship funds have managed to produce positive returns. For instance, KFGBRAND was able to generate +8.36% of return (year on year return as of 30 June 2023),” Mr. Win said.

Through the valuable experiences and expertise of Krungsri Intelligence team, Krungsri is able to design tailored investment advice and select comprehensive investment products for customers of all segments from novice investors to sophisticated investors who need in-depth advice and more complex investment products such as investing in private assets or structured products and even participate in the formulation of investment policies for their own private funds. Most importantly, the ability to timely access a comprehensive source of information enables Krungsri Intelligence team to deliver proper advice that accurately respond to customer needs amidst market volatility.

Mr. Win also added that, for the latter half of 2023, Krungsri Intelligence team will continue to focus on making recommendations on the Core-Satellite asset allocation strategy that splits the overall portfolio into two components:
• The Core Port which generally forms about 70 – 80% of the portfolio and is well diversified in two dimensions – asset class diversification in bonds, stocks alternative assets, etc., and geographical diversification in a variety of different countries and regions across the globe. The portfolio holds a long-term investment horizon of 5 – 7 years and beyond. We recommend customers to include the five flagship funds, namely, KF-CSINCOM, KFCORE, KFGBRAND-A, KFESG-A and K-CHANGE-A (A) in the portfolio.
• The Satellite Port which focuses on specific investment such as China funds, Vietnam funds and growth funds. Investment in each fund should not exceed 5% of the port and in aggregate this portion should not form more than 20-30% of the portfolio.

Interested investors can seek advice from our investment experts at any Krungsri branch office nationwide or visit our website: http://www.krungsri.com or find more financial information via the Official LINE account: LINE@krungsriexclusive.