กรุงศรี จัดงานสัมมนาขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนผนึกกำลัง MUFG เสริมตลาดการเงินเพื่อความยั่งยืนไทยเติบโตต่อเนื่อง

0
1162

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เสริมสร้างศักยภาพด้านธุรกิจแก่ลูกค้าธุรกิจ จัดงานสัมมนา Krungsri Business Talk ในหัวข้อ Steering Green Business Toward Sustainability โดยมี นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางสาวจิตธนา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลล์ (เบลเยียม), นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และนายประสิทธิ์ ไวยาวัจมัย กรรมการ บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด มาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียว อันได้แก่ แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการลดคาร์บอน รวมถึงทิศทางภาษีคาร์บอน หรือ CBAM พร้อมทั้งแนะนำเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจไทย
นอกจากนั้น งานนี้ผู้บริหารจาก กรุงศรี และ MUFG ได้แก่ นายโยชิยูกิ โฮริโอะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), นายประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), นายคอลลิน เชน Head of ESG Finance, Asia Pacific and Asia Investment Banking Division, MUFG Bank และนางสาวแจ่มจันทร์ ศิริกาญจนาวงศ์ ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ตราสารหนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ยังได้มาร่วมสัมมนานำเสนอความเชี่ยวชาญของกรุงศรีและ MUFG ในการสนับสนุนลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทางเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจด้าน ESG ร่วมไปถึงแบ่งปันมุมมองในการพัฒนาตลาดการเงินเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น