กรุงศรีให้ฟรีทันที ตุ๊กตาผ้าห่มน้อง Billy หรือ น้อง Bella เมื่อสมัครและชำระค่าเบี้ยประกัน “กรุงศรีประกันอุบัติเหตุ ตามใจ”

0
584

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) มอบสิทธิพิเศษเมื่อสมัครและชำระค่าเบี้ยประกัน “กรุงศรีประกันอุบัติเหตุ ตามใจ” รับฟรีทันทีตุ๊กตาผ้าห่มน้อง Billy หรือ น้อง Bella 1 ตัว มูลค่า 450 บาท/ กรมธรรม์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565 สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยของแผนประกัน กรุงศรีประกันอุบัติเหตุ ตามใจ ผ่านสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์