กรุงศรีเดินมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ป้องกัน ติดตาม ช่วยเหลือลูกค้าจากภัยทุจริตทางการเงิน

0
530

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ดำเนินมาตรการเชิงรุก เร่งเครื่องยกระดับความปลอดภัยให้กับลูกค้า ด้วยการป้องกัน ติดตาม และให้ความช่วยเหลือโดยทันทีเมื่อลูกค้าเสี่ยงภัยทุจริตทางการเงิน พร้อมยืนหยัดเดินหน้าส่งเสริมความรู้และสร้างความเข้าใจในการรับมือกับภัยทุจริตทางการเงินให้กับลูกค้าและสังคมอย่างต่อเนื่อง

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ที่ผ่านมากรุงศรีให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยในการใช้บริการทางการเงินให้กับลูกค้ามาโดยตลอด โดยธนาคารและบริษัทในเครือได้ดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยป้องกันและจัดการภัยทุจริตทางการเงินที่เกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่นปิดกั้นการเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชันหากสมาร์ตโฟนที่ใช้งานผ่านกระบวนการรูทหรือเจลเบรค การอัปเดตเวอร์ชันเพื่อตรวจจับแอปพลิเคชันแปลกปลอม การประสานความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและระหว่างธนาคารเพื่อตรวจสอบและระงับภัยทางการเงินต่างๆ ให้ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการส่งเสริมความรู้ผ่านการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชน เป็นต้น”

“อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ภัยทุจริตทางการเงินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง กรุงศรีมิได้นิ่งนอนใจและเข้าใจลูกค้าถึงความกังวลในเรื่องดังกล่าว และได้เร่งดำเนินการยกระดับมาตรการความปลอดภัยต่างๆ ให้มีความเข้มข้นขึ้น เพื่อดูแลและปกป้องลูกค้าให้พ้นจากภัยทางการเงินในทุกรูปแบบ สอดคล้องกับมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงินที่ครอบคลุมด้านการป้องกัน ตรวจจับ ตอบสนองและรับมือ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด”

ทั้งนี้ มาตรการเชิงรุกของกรุงศรีเพื่อป้องกันภัยทุจริตทางการเงิน โดยมีส่วนที่ธนาคารได้ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้ และอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

มาตรการป้องกัน
• ยกเลิกการส่ง SMS แบบแนบลิงก์ และยกเลิกการส่งอีเมลแบบแนบลิงก์
• ยกเลิกการส่งลิงก์ขอข้อมูลสำคัญ หรือขอข้อมูลส่วนบุคคล หรือ OTP ผ่าน Social media
ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าร้องขอด้วยตนเองผ่านช่องทางของธนาคารเท่านั้น
• อัปเดตระบบรักษาความปลอดภัยบนแอปพลิเคชันของกรุงศรีเป็นประจำ
• จำกัด 1 บัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันของกรุงศรี ให้ใช้ได้เพียง 1 อุปกรณ์เท่านั้น
• ยืนยันตัวตนด้วย Biometric comparison และ Liveness detection เมื่อเปิดเงินฝากบนโมบายแอปพลิเคชัน
• ดำเนินการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนด้วย Biometrics เมื่อมีการเปลี่ยนวงเงิน หรือโอนจำนวนเกิน 50,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้
• แจ้งเตือนรายการใช้จ่ายบัตรเครดิตทุกรายการผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE และแจ้งเตือนรายการใช้จ่ายที่มียอดใช้เกิน 10,000 บาทผ่านช่องทาง SMS เพิ่มเติมอีกด้วย

มาตรการตรวจจับและติดตาม
• ดำเนินการอายัดบัญชีที่ต้องสงสัย (บัญชีม้า) เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย
• ประสานงานกับหน่วยงานภายในธนาคารและต่างธนาคาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที กรณีที่ลูกค้าสงสัยว่าอาจได้รับความเสียหายจากมิจฉาชีพ
• สำหรับในกรณีบัตรเครดิต หากฝ่ายตรวจสอบและป้องกันการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ ตรวจพบรายการใช้จ่ายที่ผิดปกติ กรุงศรีจะติดต่อสมาชิกบัตรเพื่อขอให้ตรวจสอบ และยืนยันว่าเป็นผู้ทำรายการหรือไม่ โดยสมาชิกบัตรสามารถตอบกลับตามช่องทางที่สมาชิกบัตรสะดวก

มาตรการตอบสนองและรับมือ
• จัดให้มีช่องทางการติดต่อเร่งด่วน (Hotline) โทร 1572 กด 5 ตลอด 24 ชั่วโมง แยกจากช่องทางให้บริการปกติ เพื่อให้ลูกค้าแจ้งเหตุได้โดยเร็ว พร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือ เช่น การแจ้งความทางออนไลน์ เป็นต้น
• เปิดรับแจ้งเหตุผ่านช่องทางของสาขาทั่วประเทศได้ในเวลาทำการ
• สื่อสารและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและรู้เท่าทันภัยทางการเงิน

สำหรับลูกค้าที่สงสัยว่าอาจได้รับความเสียหายจากมิจฉาชีพ สามารถติดต่อ Hotline ของกรุงศรี ได้ที่
โทร 1572 กด 5 ตลอด 24 ชั่วโมง

เกี่ยวกับกรุงศรี
กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็นหนึ่งในหกสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดำเนินธุรกิจมานานถึง 77 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อรายย่อย การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 615 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 575 สาขาและสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 40 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 32,845 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 9.8 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)) อีกด้วย

กรุงศรีมีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

เกี่ยวกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG)
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานราว 2,400 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลกและมีพนักงานกว่า 170,000 คน MUFG นำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์แบงก์กิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ MUFG มีเป้าหมายที่จะเป็น “กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก” ด้วยการผสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้าโดยคำนึงถึงสังคมและการแบ่งปันสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน MUFG จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUFG กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.mufg.jp/english