กรุงศรีสนับสนุนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและสร้างฝายต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

0
718

กรุงเทพฯ (18 ธันวาคม 2562) — นายเซอิจิโระ อาคิตะ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจำนวน 1 ล้านบาท โดยมีนายณรงค์ อภิชัย (ที่ 2 จากขวา) ประธานสายปฏิบัติการพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้นายอาคิตะได้นำทีมอาสาสมัครผู้บริหารและพนักงานกรุงศรี และพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมสร้างฝายต้นน้ำ จำนวน 32 ฝาย ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

กรุงศรีได้สนับสนุนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและทำกิจกรรมสร้างฝายต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยกรุงศรีได้มอบเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 14.8 ล้านบาท และร่วมสร้างฝายรวมจำนวน 262 ฝาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน สร้างเสริมแนวทางป้องกันและบรรเทาภาวะน้ำท่วมต่อไป