กรุงศรีร่วมต้านภัย COVID-19 ภายใต้โครงการ Krungsri GIFT for GIVE แลกกิฟท์มอบเป็นเงินบริจาคสมทบทุนทางการแพทย์

0
631

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนลูกค้ากรุงศรีที่ใช้ Krungsri GIFT แลกเป็นเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 400,000 บาท ภายใต้โครงการ Krungsri GIFT for GIVE ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 โดยทุก 1 กิฟท์ ที่ลูกค้ากดแลก มีค่าเท่ากับ 40 บาท เพื่อร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ, มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี, มูลนิธิรามาธิบดีฯ และ สภากาชาดไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ COVID-19

โครงการ Krungsri GIFT for GIVE ทำหน้าที่เสมือนผู้เชื่อมและส่งต่อความห่วงใยจากลูกค้ากรุงศรีสู่สังคมโดยรวม เน้นย้ำภาพลักษณ์การเป็นสถาบันการเงินที่อยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ ด้วยการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมแทนความห่วงใยที่มี