กรุงศรีมอบชุดตรวจ ATK แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินหนุนบุคลากรการแพทย์รับมือโอมิครอน

0
1522

นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 1,000 ชุด แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1669

เพื่อสนับสนุนบุคลากรการแพทย์ในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน โดยมีนาวาเอก นพ. พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง (ที่ 2 จากซ้าย) รองเลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อเร็ว ๆ นี้