กรุงศรีปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ สนับสนุนลูกค้าและการฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

0
293

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.15%-0.50% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125%-0.25% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “กรุงศรียังคงเดินหน้าสนับสนุนการออมและเพิ่มผลตอบแทนให้กับลูกค้า โดยหลังจากที่ธนาคารเพิ่งปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 14 เดือนในอัตรา 0.25% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา ครั้งนี้ธนาคารตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลาอื่นๆในอัตรา 0.15%-0.50% ต่อปี อีกทั้งตัดสินใจอย่างรอบคอบและระมัดระวังในการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา 0.125%-0.25% ต่อปี โดยนับเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยของธนาคารด้วยเป็นครั้งแรกหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่สามในปี 2565 ซึ่งการปรับในครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ โดยธนาคารจะเฝ้าติดตามสัญญาณทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดและยังคงมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง”

กรุงศรีปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้
• อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เพิ่มขึ้น 0.15%-0.50%
• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
– สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 6.08%
– สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.125% เป็น 6.325%
– สำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เพิ่มขึ้น 0.20% เป็น 6.25%

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

Krungsri raises deposit and lending rates,
continuing to support customers and economic recovery

Bangkok (9 December 2022) – Krungsri (Bank of Ayudhya PCL and its business units) announces the increase in the fixed deposit rate by 0.15%-0.50% and the lending rate by 0.125%-0.25% per annum. These rates will take effect on 13 December 2022.

Krungsri President and Chief Executive Officer, Mr. Seiichiro Akita, said “After we have recently raised the Bank’s 14-month fixed deposit rate by 0.25% per annum since 6 December 2022, we decided to increase our other fixed deposit rates this round at a range of 0.15%-0.50% per annum to continue to encourage saving habits and increase returns to our customers. We also carefully and cautiously decided to raise our lending rate by 0.125%-0.25%, which includes our first increase in the lending rate for retail customers since the Bank of Thailand raised the monetary policy rate for the third time in 2022. This movement is in line with the gradual interest rate increase policy to support sustainable economic recovery. We will closely monitor economic signals and continue measures to support all groups of customers.”

The Bank adjusts deposit and lending rates as follows;
The fixed deposit interest rate is increased by 0.15%-0.50%.
The lending rates
Minimum Loan Rate (MLR) is increased by 0.25% to 6.08%
Minimum Overdraft Rate (MOR) is increased by 0.125% to 6.325%
Minimum Retail Rate (MRR) is increased by 0.20% to 6.25%