กรุงศรีต่อยอดความสำเร็จ รุกตลาด ESG โตต่อเนื่อง ชูจุดเด่นโซลูชันเพื่อธุรกิจครบวงจร พร้อมตอกย้ำความแข็งแกร่งผ่านเครือข่าย MUFG

0
455

• นายศรัณย์ ศศะนาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่

• นายประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ
• นางบานช้อย พัฒนพงษ์ไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าสถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์
• นายธงชัย วาจาพัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

– กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ประกาศทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ปี 2566 เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จในการสร้างตลาดการเงินด้านความยั่งยืนตามโมเดล ESG ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ชูจุดเด่น Total Financing & Hedging Solutions นำเสนอนวัตกรรมทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร พร้อมสร้างความแตกต่างด้วยบริการที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ผนึกกำลังผ่านเครือข่ายของ MUFG เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและอาเซียน มุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องตามแผนธุรกิจระยะกลางฉบับปัจจุบันปี 2564 – 2566 สู่การเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจ

นายประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “สำหรับปี 2565 ที่ผ่านมา กรุงศรีประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมธุรกิจให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ โดยยอดสินเชื่อลูกค้าธุรกิจมีอัตราเติบโตอยู่ที่ 2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มียอดสินเชื่อคงค้างกว่า 474,500 ล้านบาท ขณะเดียวกัน กรุงศรีได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน หรือ ESG Financing มาโดยตลอด และในปีที่ผ่านมา กรุงศรีสนับสนุนการเงินเพื่อความยั่งยืนกว่า 35,000 ล้านบาท นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของกรุงศรีในด้าน ESG ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง”

ปิดดีลใหญ่ หนุนธุรกิจไทยสู่การเติบโตยั่งยืนสำหรับปีที่ผ่านมา กรุงศรี ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้กลุ่มลูกค้าธุรกิจประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืนผ่านดีลสำคัญมากมาย อาทิ ร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน(Sustainability Bond) ให้กับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และยังได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทั้งการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Loan: SL) มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท และร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน มูลค่าเสนอขายรวม 4,500 ล้านบาท นอกจากนี้ กรุงศรี ยังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อส่งเสริม ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond) ให้กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมทั้งให้การสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) กับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตอกย้ำความสำเร็จด้วยจุดแข็งด้านวาณิชธนกิจนอกจากความเชี่ยวชาญและความสำเร็จทางธุรกิจในด้าน ESG กรุงศรียังได้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวาณิชธนกิจในดีลสำคัญอีกมากมาย โดยภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) บริษัทในเครือของกรุงศรี ได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้นสามัญให้กับบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งนับเป็น IPO ของหุ้นในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย และยังมีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่ปี 2543 รวมถึงการร่วมเป็นหนึ่งในผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมให้กับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งนับเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2565 ขณะเดียวกัน ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) กรุงศรีได้ให้คำปรึกษาด้านการควบรวมกิจการ (M&A) และช่วยหาพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในระดับภูมิภาคแก่บริษัทซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในการร่วมทุนเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investor) กับกลุ่มธุรกิจ Ayala เพื่อร่วมลงทุนและพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาคอาเซียน ผ่านความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างทีมกรุงศรี MUFG และ Security Bank ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินในเครือข่ายของ MUFG

ชูกลยุทธ์เพื่อธุรกิจครบวงจร พัฒนาตลาดการเงินเพื่อความยั่งยืน พร้อมสร้างศักยภาพธุรกิจไทยสู่อาเซียน
สำหรับทิศทางธุรกิจในปี 2566 นายประกอบ กล่าวว่า กรุงศรี ยังคงเดินหน้าสานต่อเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องตามแผนธุรกิจระยะกลาง โดยตั้งเป้าสินเชื่อเติบโต 5% และตั้งเป้าการสนับสนุนด้าน ESG Finance อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของธนาคารในการสนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการธุรกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน 50,000 – 100,000 ล้านบาทภายในปี 2573 ทั้งนี้ กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจยังคงมุ่งมั่นในการเป็น Trusted Partner หรือ พันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจอย่างแท้จริง ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าด้าน ESG Financing ในตลาดการเงินโลกร่วมกับ MUFG โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสังคม และการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance) อย่างต่อเนื่อง อาทิ สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน และหุ้นกู้ ESG รวมถึงการให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ และด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน กรุงศรีได้จัดตั้งหน่วยงาน ที่ถือเป็น Centre of Excellence เพื่อดูแลความต้องการของลูกค้าธุรกิจในด้าน ESG Financingโดยเฉพาะ ทั้งยังให้ความสำคัญในการรับรองกรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Financing Framework) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการนำเอาองค์ความรู้จาก MUFG มาปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับลูกค้าธุรกิจและช่วยพัฒนาตลาดการเงินเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
• ชูศักยภาพด้าน Total Financing & Hedging Solutions ผ่านการนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยความเข้าใจในอุตสาหกรรมที่แตกต่างและหลากหลาย พร้อมให้บริการลูกค้าในทุกกระบวนการและรอยต่อในการทำธุรกิจ นอกจากนั้นยังให้คำปรึกษา วิเคราะห์ และสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวางแผนธุรกิจ ทั้งการขยายเครือข่ายธุรกิจ การควบรวมกิจการ และการขยายการลงทุนในต่างประเทศ
• ผนึกกำลัง MUFG ผ่านเครือข่ายกว่า 50 ประเทศ เชื่อมโยงความสามารถในการให้บริการกับพันธมิตรของธนาคารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมเพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและอาเซียน เพื่อรองรับความต้องการในการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคตามแนวทาง GO ASEAN with krungsri
“กรุงศรีจะใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งด้านเครือข่าย ความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ของ MUFG มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า และเน้นการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง มีความเข้าใจลูกค้า นำเสนอโซลูชันที่ครบวงจรและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม ที่สำคัญเราจะยังคงมุ่งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนตามโมเดล ESG เพื่อสนับสนุนลูกค้าธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป” นายประกอบ กล่าวสรุป

เกี่ยวกับกรุงศรี
กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็นหนึ่งในหกสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดำเนินธุรกิจมานานถึง 77 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อรายย่อย การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 615 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 575 สาขาและสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 40 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 32,845 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 9.8 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)) อีกด้วย

กรุงศรีมีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

เกี่ยวกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG)
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานราว 2,400 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลกและมีพนักงานกว่า 170,000 คน MUFG นำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์แบงก์กิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ MUFG มีเป้าหมายที่จะเป็น “กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก” ด้วยการผสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้าโดยคำนึงถึงสังคมและการแบ่งปันสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน MUFG จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUFG กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.mufg.jp/english

Krungsri strives toward continued success with ESG financing and comprehensive solutions, reinforcing its strength through MUFG global network.

From left to right;

• Mr. Saran Sasanavin, Krungsri Executive Vice President, Head of Global Corporate Banking Division
• Mr. Prakob Phiencharoen, Krungsri Head of Corporate and Investment Banking Group
• Mrs. Banchoy Pattanapongpaiboon, Krungsri Executive Vice President, Head of Financial Institutions and Securities Services Division
• Mr. Thongchai Vajapattana, Krungsri Executive Vice President, Head of Corporate Banking Division

Bangkok (21 February 2023) – Krungsri (Bank of Ayudhya PCL) announced its 2023 business direction for the Corporate and Investment Banking Group, continuing its success in laying the foundation for the Environment, Social, and Governance (ESG) financial framework. The strategy features Total Financing & Hedging Solutions that meet the needs of corporate customers along with Krungsri’s financial and investment advisory services. Krungsri is also joining forces with MUFG networks across ASEAN to widen opportunities for corporate customers and increase their business potential, in line with Krungsri’s Medium-Term Business Plan (MTBP) 2021-2023 to become a trusted partner for business customers.

Mr. Prakob Phiencharoen, Krungsri Head of Corporate and Investment Banking Group said that “In 2022, Krungsri achieved its goal in supporting our corporate customers, with 2% Year-Over-Year (YOY) growth in business loans while outstanding loans are valued at 474,500 million Baht. Krungsri emphasises the importance of Environment, Social, and Governance (ESG) development by contributing more than 35,000 million Baht in ESG finance reinforcing Krungsri leading position with extensive ESG finance products and services offerings that support sustainable businesses.”

Facilitating major finance deals to support sustainable growth of Thai businesses
Over the past year, Krungsri has helped corporate customers to achieve sustainable business operations through a number of major deals, such as becoming an underwriter for a Sustainability Bond issued by The Ministry of Finance, Public Debt Management Office. Furthermore, Krungsri also offers sustainability-linked financial products by providing a Sustainability Loan (SL) with a total value of 3,000 million Baht to the Bangkok Expressway and Metro PCL and being an underwriter for its sustainability debentures with total offering value of 4,500 million Baht. In addition, Krungsri offers financial solutions to support Environmental by participating as an underwriter for the Green Bond of the Export-Import Bank of Thailand (EXIM Bank), Global Power Synergy PCL, and Sri Trang Gloves (Thailand) PCL. The bank also supporting Green Loan to Central Pattana PCL.

Reinforcing success with the investment banking expertise
In addition to its expertise and success in ESG finance, Krungsri also provided investment banking advisory services, in collaboration with Krungsri Securities PCL (KSS) in distributing first Initial Public Offerings (IPO) for Thai Life Insurance PCL. This is the highest offering value IPO of shares in the insurance and life insurance sector in the Thai capital market history and had the highest selling price in Southeast Asia since 2000. Krungsri also distributed common stock to existing shareholders of RATCH Group PCL. This is the highest common stock offering price in the Stock Exchange of Thailand in 2022. As a Financial Advisor for Super Energy Corporation PCL, Krungsri provides advice on Mergers and Acquisitions (M&A) and helped the company to form a strategic partner in the solar power business in the ASEAN region with the Ayala Group. The notable success is a result of strong synergy through the advisory process between Krungsri, MUFG, and Philippines-based Security Bank, one of the companies in MUFG’s Financial Business Group.

A comprehensive businesses strategy to develop a sustainable financial market for Thai business to grow across ASEAN
In 2023, Krungsri continues to enhance our corporate customers’ potential in line with the Medium-Term Business Plan (MTBP). Our loan growth target is set at 5% and we continue to support ESG Financing to achieve the Bank’s target in supporting social and sustainable finance portfolio of 50,000 – 100,000 million Baht by 2030. Krungsri’s Corporate and Investment Banking Group strives to become a Trusted Partner through three strategies:
• Develop financial products to support sustainable business and cultivate global ESG Financing with MUFG by continue to offer products and services for social and sustainable finance such as Sustainable Loans, Sustainable Bonds, ESG bonds and loans for environmental purposes. In addition, Krungsri has established the Centre of Excellence unit to support customer’s ESG requirements. We also emphasize that the Sustainable Financing Framework meets international standards, and we leverage MUFG knowledge to help support our corporate customers on ESG journey and strengthen Thailand’s sustainable finance market.
• Enhance the potential of Total Financing & Hedging Solutions by offering financial innovations that respond to different customers’ demands in a variety of diverse industries for a seamless process. Krungsri also continues to advice, analyse, and support business know-how including business expansion, mergers and acquisitions (M&A), and cross-border investment.
• Leverage the synergy with the MUFG network in over 50 countries to connect service capabilities between partner banks to provide added value to customers and increase business potential while widening opportunities for customers across ASEAN in line with ‘GO ASEAN with krungsri’.
“Krungsri leverages MUFG’s strong network and expertise to enhance its service capabilities and build a strong team that understands customers’ needs, offering tailored solutions for each industry. Importantly we remain committed to supporting businesses that operate sustainably and align with the ESG framework for sustainable growth,” Mr. Prakob concluded.

About Krungsri
Krungsri (Bank of Ayudhya PCL and its group companies) is the fifth largest financial group in Thailand in terms of assets, loans, and deposits, and one of Thailand’s six Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs) with 77 years of history in the country. Krungsri is a strategic member of the Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Japan’s largest financial group and one of the world’s largest financial organizations. Krungsri provides a comprehensive range of banking, consumer finance, investment, asset management, and other financial products and services to individual consumers, SMEs, and large corporations through 615 domestic branches (575 Banking Branches and 40 Auto Business Branches) and over 32,845 service outlets nationwide. The Krungsri Group is the largest card issuer in Thailand with 9.8 million credit cards, sales finance, and personal loan accounts in its portfolio; a major automobile financing service provider (Krungsri Auto); one of the fastest growing asset management companies (Krungsri Asset Management); and a pioneer in microfinance (Ngern Tid Lor).

Krungsri is strongly committed to the highest level of integrity in conducting its business. All Krungsri Group companies have been awarded accreditation from the Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) in collaboration with industry peers and stakeholders on a zero tolerance approach to corruption.

About MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) is one of the world’s leading financial groups. Headquartered in Tokyo and with over 360 years of history, MUFG has a global network with approximately 2,400 locations in more than 50 countries. The Group has about 170,000 employees and offers services including commercial banking, trust banking, securities, credit cards, consumer finance, asset management, and leasing. The Group aims to “be the world’s most trusted financial group” through close collaboration among our operating companies and flexibly respond to all of the financial needs of our customers, serving society, and fostering shared and sustainable growth for a better world. MUFG’s shares trade on the Tokyo, Nagoya, and New York stock exchanges. For more information, visit https://www.mufg.jp/english.