กรุงศรีช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR 0.25%

0
1929

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าและตอบสนองทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของภาครัฐ โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลง 0.25% เหลือ 6.70% ต่อปี เพื่อแบ่งเบาภาระของลูกค้าท่ามกลางความท้าทายในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

ด้านดอกเบี้ยเงินฝากนั้น ธนาคารยังให้ความสำคัญกับเงินออมของลูกค้ารายย่อยโดยไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์บุคคลธรรมดา และยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน และ 14 เดือน ที่ 1.375% แม้จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไป 0.05% – 0.25%

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอัตราใหม่ดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป