กรุงศรีจับมือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพัฒนา AU Spark e-Wallet ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของนักศึกษา

0
1594

นายแดน ฮาร์โซโน่ (แถวบน, ขวาสุด) ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ (แถวบน, กลาง) อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดตัว AU Spark e-Wallet ระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่พัฒนาร่วมกันโดยกรุงศรีและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นธนาคารแรกที่เปิดตัว e-Wallet เพื่อชีวิตนักศึกษา อำนวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถใช้จ่าย โอนเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ภายในรั้วมหาวิทยาลัยและพื้นที่โดยรอบ อาทิ ศูนย์หนังสือ ห้องสมุด สำนักทะเบียนและประมวลผล ร้านค้า หอพักนักศึกษา ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น แทนการใช้เงินสด

โดย AU Spark e-Wallet สามารถงานใช้ร่วมกับแอปพลิเคชัน AU Spark ที่นักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญใช้งานอยู่ในชีวิตประจำวัน สามารถเข้าถึงข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ รวมถึงข้อมูลการเรียนการสอน การทำงานกลุ่มนอกเวลาเรียน การลงทะเบียนเรียน การชำระค่าเล่าเรียน ฯลฯ ความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของสังคมไร้เงินสดโดยสมบูรณ์ ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของนักศึกษาอย่างครบวงจร

นวัตกรรมทางการเงิน AU Spark e-Wallet ตอกย้ำพลังพันธมิตรระหว่างกรุงศรีและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลังจากก่อนหน้านี้ กรุงศรีได้ปรับโฉมสาขาธนาคารในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญให้เป็นพื้นที่ให้บริการทางการเงินล้ำสมัยที่มาพร้อมพื้นที่ Co-working space ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Partnership Branch @Assumption University”