กระทรวง พม. โดยการเคหะฯ ช่วยผู้อยู่อาศัยในแฟลตดินแดงที่ติดเชื้อ COVID – 19 ทั้ง 7 ราย ได้เข้ารับการรักษาแล้ว

0
1652

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวน 7 ราย ได้เข้ารับการรักษาที่ Hospitel เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้การเคหะแห่งชาติจะติดตามความคืบหน้าอาการป่วยของผู้ติดเชื้อฯ อย่างต่อเนื่อง และจะมอบถุงยังชีพหลังจากรักษาอาการหายแล้วในระหว่างที่ต้องกลับมากักตัว 14 วัน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์นำเสนอข่าวผู้อยู่อาศัยในอาคารแฟลต 29 เคหะชุมชนดินแดง 1 จำนวน 7 ราย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แต่ยังไม่มีเตียงรองรับการรักษาพยาบาล จึงจำเป็นต้องตั้งเต็นท์นอนบริเวณหน้าแฟลต เนื่องจากในห้องพักครอบครัวอาศัยอยู่รวมกันหลายคนว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความห่วงใยประชาชนชาวแฟลตดินแดง จึงได้มอบหมายให้ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการเคหะแห่งชาติ เร่งตรวจสอบข้อมูลและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั้ง 7 ราย โดยเร็วที่สุด ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั้ง 7 ราย เข้ารับการตรวจเชิงรุก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และผลตรวจออกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 พบว่า ติดเชื้อทั้ง 7 ราย แต่ยังไม่มีเตียงรองรับการรักษาพยาบาล จึงจำเป็นต้องตั้งเต็นท์นอนบริเวณหน้าแฟลต เนื่องจากในห้องพักครอบครัวอาศัยอยู่รวมกันหลายคน
ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ได้ประสานหน่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง สายด่วน 191 และสายด่วน 1669 เพื่อจัดหาสถานพยาบาลให้ผู้ติดเชื้อทั้ง 7 ราย
ได้เข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. สามารถนำส่งผู้ป่วยทั้ง 7 รายเข้ารับการรักษา ณ Hospitel เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยการเคหะแห่งชาติ จะติดตามความคืบหน้าอาการป่วยของผู้ติดเชื้อทั้ง 7 ราย อย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพหลังจากรักษาอาการหายแล้ว และกลับมากักตัว 14 วันตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ต่อไป
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้พักอาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเคหะนครหลวงและสำนักงานเคหะจังหวัดในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสาธารณสุขจังหวัด ในการจัดหาสถานที่รองรับการรักษาพยาบาลต่อไป นอกจากนี้ หากประชาชนกำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หรือชุมชนใดต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือประสานขอความช่วยเหลือผ่าน อพม. ในพื้นที่